41η Ετήσια Συνάντηση

Τομέα Γλωσσολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


41η Ετήσια Συνάντηση

Τομέα Γλωσσολογίας

7-9 Μαΐου 2020


Θεωρητική και πειραματική γλωσσολογία:

μια αμφίδρομη σχέση


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 41η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας στις 7-9 Μαΐου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Η θεματική της φετινής συνάντησης είναι «Θεωρητική και πειραματική γλωσσολογία: μια αμφίδρομη σχέση» και οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές είναι ο καθηγητής Harald Clahsen (Πανεπιστήμιο του Potsdam) και ο καθηγητής Γιώργος Τσούλας (Πανεπιστήμιο του York).

Προσκαλούμε συμμετοχές που εξετάζουν θεωρητικές υποθέσεις μέσω πειραματικού ελέγχου καθώς και μελέτες που παρουσιάζουν πειραματικά ευρήματα με θεωρητικές προεκτάσεις, από κάθε επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία και ανάλυση λόγου).

Οι ανακοινώσεις μπορούν να είναι είτε γραπτές/αναρτημένες (πόστερ) είτε προφορικές. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με το πολύ δύο ανακοινώσεις, εκ των οποίων μόνο μία μπορεί να είναι ατομική και μόνο μία να είναι προφορική. Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 41η Συνάντηση Εργασίας θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2020 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο .pdf στην πλατφόρμα easychair (https://easychair.org/cfp/amgl41). Η περίληψη θα πρέπει να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή στη βιβλιογραφία. Σας παρακαλούμε να δηλώσετε την προτιμώμενη μορφή της ανακοίνωσής σας ("προφορική", "γραπτή", "προφορική ή γραπτή") στο αρχείο της περίληψή σας. Επίσης, εάν η περίληψή σας αφορά την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα (δείτε παρακάτω), σας παρακαλούμε να το σημειώσετε και αυτό.

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

τίτλος: κεντραρισμένος

έκταση: μία σελίδα Α4 (εκτός της βιβλιογραφίας)

γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt

διάστημα: μονό

περιθώρια: όλα 2,54 εκ.


Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι την 1η Μαρτίου 2020.


Προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 7 Μαΐου 2020. Καλούνται νέοι ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να υποβάλουν την περίληψή τους που μπορεί να αφορά οποιονδήποτε χώρο της Γλωσσολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά άρθρα που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση. Όσα άρθρα γίνουν δεκτά για παρουσίαση μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά.

Οι δύο συμμετοχές με τις καλύτερα βαθμολογημένες περιλήψεις θα βραβευθούν με κάλυψη της συμμετοχής τους στο συνέδριο.

Εάν η περίληψή σας αφορά την προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα, σας παρακαλούμε να το σημειώσετε μέσα στο αρχείο της περίληψής σας.


Συμμετοχή

Κανονική: 40 €

Φοιτητική (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές): 20 €

Η τιμή περιλαμβάνει το υλικό του συνεδρίου, τον καφέ, τα γεύματα, τη δεξίωση του συνεδρίου και τα Πρακτικά της 41ης Συνάντησης που θα εκδοθούν την επόμενη χρονιά.