Uherské Hradiště

Odpovídá zástupce primáře novorozeneckého oddělení MUDr. Irena Baroňová:

Ambulatní porod se u nás již vyskytl, vždy na vyžádání rodičky. Délka pobytu se pohybovala od hodiny po porodu do několika desítek hodin, opět po domluvě s rodičkou a především pediatrem.

Z hlediska matky v drtivé většině totiž není proti propuštění žádných překážek.

Při komplikacích se "tzv. vratné matky" již přijímají na odd. G mimo šestinedělí - kde je ovšem samostatný pokoj pro matku s dítětem ev. dalším rodinným příslušníkem.

Standartní doba hospitalizace rodičky se zdravým novorozencem je 72 hodin. Naše podmínky při propuštění jsou, že dítě začalo prospívat, je pořešeno krmení (nejlépe kojení, pokud plně nelze, tak příkrmy alternativně a matka má péči zvládat), ikterus bez progrese nebo na poklesu, bez jiných komplikací.

Standartní pravidla pro ambulantní porod shrnuje doporučení České neonatologické společnosti - musí se jednat o fyziologického novorozence (37+0 až 41+6), váha nad 2500 g, bez zjevných vývojových vad a bez poruchy poporodní adaptace. Požadujeme podpis negativního reverzu, jak to v tomto případě doporučuje ČNS. Matka přebírá zodpovědnost za případné komplikace v domácím prostředí, o riziku nepoznaných vrozených vad a chorob, dehydrataci, žloutence, novorozenecké sepsi a je poučena, že musí do 24 hodin vyhledat pediatra, aby novorozence zkontroloval ambulantně, dále pak doplnit povinné novorozenecké screeningy. Chystáme na našich webových stránkách odkaz ohledně ambulantního porodu.

Novorozenecké screeningy si mají rodiče zajistit přes PLDD, se kterým jsou domluveni pro převzetí dítěte do péče. Vzhledem k tomu, že zpravidla tito lékaři nemají screeningové kartičky k odběru NLS, a objednací doby na foniatrii, oční ambulanci a ortopedii jsou dlouhé a i čekání v ambulancích je pro šestinedělky neúnosné, obracejí se většinou PLDD nebo i přímo rodiče na naše oddělení a my po domluvě screeningy zajistíme. Kartičky k NLS při ambulantním porodu rodičům nevydáváme.

Potvrzení od budoucího registrujícího pediatra nevyžadujeme. Je třeba uvést jmého lékaře, kontakty na pediatry v regionu máme. Pokud je však situace podezřelá, volíme někdy telefonické ověření, že pediatr o novorozenci ví a je ochoten jej do 24 hod po propuštění zkontrolovat.

Evidenci ambulantních porodů nemáme. Ani nemáme evidenci o rehospitalizacích, i když o jednotlivých případech víme.

Pokud dojde ke komplikacím po ambulantním porodu u rodičky, je přijata na oddělení gynekologie a novorozenec s ní na pokoji jako zdravý doprovod. Pokud je komplikace u novorozence, pak je přijat s matkou na dětské oddělení. Rehospitalizace na novorozenecké oddělení neprovádíme, z hygienických důvodů nesmíme přijímat již jednou domů propuštěné děti.