Kroměříž

Odpověď jménem pana primáře Přibíka:

- ambulantní porody jsou v naší porodnici běžnou praxí, tutíž nevidím probém v tom, pokud byste měla zájem rodit ambulantě, jsme k dispozici

- standartní doba doba hospitalizace po porodu spontánně záhlavím jsou 4 dny (včetně den porodu), po porodu per S.C. 5 dní (také včetně dne operace)

- vnitřní pravidla oddělní pro ambulantní porod v naší porodnici nemáme, řídíme se dle vyhlášky (úpravy Věstníku od 1.1.2014). Podmínkou je pouze prostudování a podepsání informovaného souhlasu s ambulatním porodem, součástí toho informovaného souhlasu je také podepsání negativního reverzu. Pokud byste měla zájem si tyto dokumenty předem prostudovat, ráda Vám je osobně předám nebo kterákoliv sloužící porodní asistentka.

- novorozenecký screening Vám provede buď Váš pediatr (pokud se s ním předem domluvíte a má screeningové kartičky k dispozici) nebo je zde možnost, že bude screening proveden ambulantě na dětské ambulanci (ambulance dětské pohovosti). Novorozenecké oddělení spadá pod dětské oddělení nikoliv pod gyn.-por.oddělení, tutíž byste se musela domluvit přímo s ošetřujícím personálem - lékařem, který Vás bude po porodu propouštět do domácího ošetření. Ale opět je to běžná praxe. Pokud vím, rodiče si pouze musí uhradit screeningovou kartičku, která stojí cca do 50,- Kč, nevím to přesně.

- pokud vím žádné potvrzení od registrujícího pediatra ošetřující personál nevyžaduje. Pouze Vy si musíte zajistit následnou péči privátního pediatra, zda je ochoten po propuštění přijet do domácího prostředí co v možná nejkratší době, nebo opět tuto službu zaštítí novor. oddělení

- statistiku ohledně ambulantích porodů si nevedu, ale cca 10 rodiček za rok 2017 v naší porodnici porodilo ambulantně

- pokud nastanou komplikace v domácím prostředí a Vy se vracíte zpět na ošetření, vždy záleží na zdravotním stavu obou a zda je nutná hospitalizace (nejsem schopna Vám odpovědět, kdy je hospitalizace nutná či ne, je to dle dané situace a hlavně to záleží na aktuních potížích). Pokud je problém ze strany matky, je hospitalizována na gynekologickém oddělení, pokud ze strany novorozence tak na dětském oddělení - vždy se přikláníme k hospitalizaci obou). Na porodní oddělení z hygienických důvodů není hospitalizace již možná pokud se matka s dítětem vrací z domácího prostředí.