Pelhřimov

Neměli jsme dobré zkušenosti s přístupem k rodičkám.

Doporučila bych vám odvolat se na vyjádření primářů této porodnice, které hovoří pro ambulantní porody.