Slaný

Citujeme z webu porodnice (dne 15. 1. 2018): "...umožňujeme tzv. „ambulantní porod“ – tedy možnost odchodu nejdříve za 24 hodin po porodu (ne dříve z důvodu optimální adaptace novorozence) - je nutný písemný souhlas praktického pediatra s převzetím novorozence do péče a zajištění nutných vyšetření." Celé znění textu Akceptovaná porodní přání.

Toto je vyjádření porodnice. Máte-li další otázky k jejich výkladu ambulantního porodu, přejděte na FAQ.

Červen 2017. Z porodnice odcházeli po 7 hodinách od porodu bez sebemenších problémů kvůli staršímu dítěti, které čekalo doma. Rodička předem informovala primářku gynekologie, rodička z toho usoudila, že proto byl odchod umožněn.