Nymburk

Červen 2014. Zdravá druhorodička zde porodila v 41. tt zdravé dítě. Pro ambulantní porod se rozhodla z následujícího důvodu: Nechtěla jsem trávit čas v cizím prostředí mezi cizími lidmi. Zdravotníci o jejím záměru předem nevěděli. Odešla i s dítětem 2 hodiny po porodu na reverz. Kartičku na novorozenecký screening ji v porodnici nedali. Test provedl registrující pediatr, nový, kterého vyhledala, protože jejich stávající nechtěl přijmout dítě z důvodu věku. Žena byla s průběhem odchodu spokojená a udělala by to znovu :) V domácím prostředí nedělku i dítě navštívila komuntiní porodní asistentka a pediatr.