Vrozené vývojové vady

  1. Srdeční vady
  2. Vady zažívacího ústrojí
  3. Vady vylučovacího ústrojí