Poruchy poporodní adaptace

Srdeční činnost a dýchání

Udržení teploty

Močení a odchod smolky