Podolí

Červen 2018. Druhorodičce se zde v 40. tt narodilo zdravé miminko. Žena měla Rh minus, dítě Rh plus. Vakcínu koupila na recept od gynekologa v lékárně. Pro ambulantní porod se rozhodla, protože stále kojila starší dítě a neviděla důvod být v nemocnici, když budou ona a dítě v pořádku. Své přání odejít ihned po porodu oznámila už před porodem. Ihned ji donesli reverz a oba odcházeli 3 hodiny po porodu domů. Kartičku na NLS si žena sehnala už před porodem u kamarádky. Průběh odchodu byl výborný, žena byla velmi spokojená. V porodnici se na PLDD ani neptali, ten přijal čerstvé miminko bez okolků a posléze i provedl odběr krve z patičky. V domácím prostředí o ženu a dítě pečovala a své služby poskytla soukromá porodní asistentka.

Červen 2018. Druhorodička porodila 41+0 zdravé miminko. V ženině anamnéze bylo VBAC (pro nepostupující porod), pozitivní výsledek GBS, Leidenská mutace. Pro ambulantní porod se rozhodla už před porodem z následujících důvodů: "Být spolu celá rodina i se starší dcerou, pohodlná postel, dost náručí pro miminko, abych se v klidu sprchovala, lepší spánek a odpočinek, ... péče na šestinedělí je super, pokud má člověk zdravotní problémy (odzkoušeno), pro rodičku i dítě zdravé je spíš obtěžující." O jejich záměru odejít předčasně dopředu zdravotníci nevěděli, ale nedělalo jim to problém, žena na reverz (na nepodaná antibiotika kvůli GBS - reverz za dítě) odcházela s dítětem 31 hodin od porodu. Reverz byl donesen poměrně záhy. V Podolí spěchali na porod placenty. Kartičku na NLS v porodnici nedostala, sehnala ji u kamarádky. Odběr krve na NLS provedla dětská sestra u PLDD. V porodnici se ptali na jméno jejich PLDD, ale potvrzení nepožadovali. Jejich PLDD v klídku přijal předčasně propuštěné miminko. O ženu a dítě se doma starala rodina. Žena se připravovala na tento porod se svou dulou Monikou Morsteinovou, meditací Barevný dech od Terezy Kramerové, celkově dlouhodobým sběrem informací a zkušeností. "Stojí to za to!"

Květen 2018. Tercipara ve 41. tt porodila své děťátko, oba zdraví. Motivací pro předčasný odchod byla předchozí výborná zkušenost s ambulantním porodem! Zdravotníci o ambulantním porodu předem nevěděli, matka a dítě odešly po 32 hodinách, reverz k podepsání přinesli za 5 hodin. Kartičku na novorozenecký screening v porodnici nedali, odběr provedl PLDD. Komunikace mezi zdravotníky a rodičkou probíhala bez problémů. Maminka je ráda, že ambulantní porod proběhl, a že na svou žádost odešli brzo domů. V porodnici se na pediatra ani neptali a stávající pediatr neměl problém přijmout dítě do péče. V šestinedělí je doma navštívil pediatr, porodní asistentka, laktační poradkyně a celkově se o nedělku a dítě postarala vlastní rodina. Žena dále uvedla: Tentokrát jsem byla ráda, že se stihla všechna vyšetření, tedy zraku a sluchu. Nemile překvapena jsem byla, že mi nevydali kartičku na screening. Tu jsem narychlo sehnala. Propouštěla nás velmi milá dětská doktorka. Z důvodu personální vytíženosti jsme však odcházeli později, než jsme chtěli.

Květen 2018. Tercipara zde porodila své dítě, které přišlo na svět v 40. tt. Oba byli v pořádku a tak rodiče požádali o ambulantní porod. Žena měla za sebou bezproblémové porody na Mělníku a nechtěla už na oddělení šestinedělí. Zdravotníci o záměru odejít předčasně věděli, a tak po vyhotovení reverzu rodina odcházela 7 hodin od porodu domů. Kartičkou na NLS je nevybavili, žena ji nepotřebovala - pediatr kartičku měl a odběr provedl. Komunikace během odchodu probíhala výborně. Žena byla s dřívějším odchodem moc spokojená a příště by se rozhodla stejně. Rodinný pediatr to nevěděl, že miminko nebude starší 72 hodin, ale ochotně ho přijal do péče. V porodnici stačilo předat na něj kontakt. Citujeme: Mělník se od posledních mých porodů změnil a navíc jsem doufala, že ambulantní porod půjde. Podolí má ohledně toho dobrou pověst. Což se potvrdilo. Hodnotím Podolí jako vstřícnou a profesionální organizaci, která je na ambulantní porod připravená. A jsem za to ráda.

Duben 2018. Ve 41. tt se tu narodilo zdravé miminko. Pro jeho maminku to byl její třetí porod v životě. Po svých špatných zkušenostech z předchozích porodů s oddělením šestinedělí požádala o ambulantní porod. O předčasný odchod s miminkem z porodnice požádala po porodu. Neměla s dítětem klid, rady ohledně kojeni scestné. Nechtěla plačící dítě dávat do sesterny a dojít si v klidu na WC nebo do sprchy nepřicházelo v porodnici v úvahu. Toužila po kompletní rodině. Na reverz odcházela s dítětem 29 hodin od porodu. Kartičku na NLS nedostala, odběr krve na tento test miminku provedl registrující pediatr. Žena byla s průběhem ambulantního porodu poměrně spokojená a je ráda, že se tak rozhodla. Rodiče požádali o přijetí dalšího dítěte do péče jejich dosavadního pediatra a ten neměl potíž přijmout dítě mladší 72 hodin. V porodnici chtěli jen jeho kontaktní údaje. Pediatr je také v domácím prostředí navštívil.

Duben 2018. Druhorodičce se zde narodilo miminko v 40. tt. Miminko bylo zdravé. Žena přijata se sledováním ohledně preeklampsie. Rodiče předem uvažovali o ambulantním porodu, protože chtěli soukromé svého domova. Své ambulantní přání sdělili po porodu a na reverz odcházeli 17 hodin od porodu. Kartičkou na NLS je nevybavili. Odběr provedla jejich komunitní PA. Rodiče byli spokojeni nejen s průběhem porodu, raným šestinedělím, ale i s průběhem předčasného odchodu. Žena před porodem oznámila rodinnému PLDD, že uvažuje o ambulantním porodu. Protože nenašla pochopení u lékaře, našla nového pro své děti, který věděl, že neexistuje překážka proč nepřijmout dítě mladší 72 hodin do své péče. V porodnici nevyžadovali potvrzení od PLDD. V šestinedělí je doma navštívila a své služby poskytla porodní asistentka.

Březen 2018. Druhorodička, porodila ve 40. týdnu, oba zdraví. Původně měla v plánu odejít již z porodního sálu, ale nakonec se necítila dobře a rozhodla se zůstat do druhého dne. Po zkušenosti s odloučením od prvního dítěte při prvním porodu na celé dopoledne bez udání důvodu, toužila být s rodinou pohromadě. Při ranní vizitě oznámila, že by ráda odešla domů. Do hodiny přinesla propouštěcí zprávu velmi milá a vstřícná lékařka z oddělení šestinedělí. Problém nastal ze strany novorozeneckého oddělení. Sestra z dětského ženě řekla, že to budou řešit až později, a že to nebude jen tak. Po obědě na ni nastoupila mladá velmi nepříjemná dětská lékařka a dost nevybíravým způsobem ji strašila riziky. Jelikož musela odběhnout k naléhavému případu, nedořešili to. Dětská sestra ji několikrát upozorňovala na nutnost udělání screeningu (NLS) o víkendu (48 - 72 hodin po porodu) a upozornila, že oni už ho neudělají. Dále přišla seznámit s riziky žloutenky hlavní dětská doktorka. Kolem půl druhé odpoledne si vyžádali manžela, aby ho rovněž seznámili s riziky. Ve tři odpoledne, tedy přesně po 24 hod od porodu s manželem podepsali reverz a za úsměvu dětské sestry a nesouhlasných pohledů obou dětských doktorek odcházela celá rodina konečně domů. Potíže nastali i s registrujícím dětským lékařem, který měl problém přijmout dítě do péče po ambulantním porodu. Nakonec rodiče oslovili jiného, který v pohodě provedl odběr z patičky. Využili také poporodní návštěvy soukromé porodní asistentky.

Únor 2018. Druhorodička porodila zdravého novorozence v 40. tt. Její motivace byla rodinná (rodina nerušeně pohromadě). Také jí byla nepříjemné řešit nesmyslné požadavky na oddělení šestinedělí. Ačkoli zdravotníci nevěděli o jejich záměru odejít předčasně, rodina odcházela 3 hodiny od porodu na reverz - ten vyřizovali 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nedostali. Test provedla jejich komunitní PA. Rodička byla s průběhem ambulantního porodu spokojená a je ráda, že se tak rozhodla. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout novorozence do péče, potvrzení vydal, v porodnici si ho vyptali. Doma je navštívila komunitní porodní asistentka.

Leden 2018. Druhorodička, porodila ve 40. týdnu. Oba zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla po 32 hodinách, kdy na třílůžkovém pokoji dvě noci pořádně nespala, neviděla smysl dál v porodnici setrvávat a chtěla jen být v klidu a pohodlí domova. 5 hodin trvalo, než zdravotníci přinesli reverz. Odběr z patiček provedl registrující dětský lékař. Po porodu měli zajištěnou poporodní návštěvu pediatra a porodní asistentky, od které získala i podporu, kterou v porodnici nepoznala. Žena byla na porod výborně připravena na kurzu Jemného zrození - Hypnoporod.

Leden 2018. V 38. týdnu se zde narodilo druhé dítě ženě, která po porodu oznámila předčasný odchod s miminkem. Pro ambulantní porod se rozhodla z následujících důvodů: kompletní rodina, klid, starší dítě, strava, pohodlí doma. Na reverz odešli 4 hodin od porodu. Kartičku na novorozenecký screening (NLS) dostali v porodnici, odběr provedl jejich PLDD. Žena hodnotí odchod ze stran profesionálů jako problematický, ale nakonec odešli a byla ráda, že si to prosadila. Rodinný PLDD přijal čerstvé novorozeně bez okolků - v porodnici se ptali pouze na kontakt. Využili také poporodní návštěvy soukromé porodní asistentky.

Leden 2018. Své třetí dítě porodila v 42. tt žena, která požádal o ambulantní porod, protože nesnáší dobře nemocniční prostředí. Novorozenec byl fyziologický. O AP požádala hodinu po porodu, dvě hodiny po porodu odcházeli na reverz s dítětem domů. Kartičku na NLS v porodnici nevyžadovala. Odběr provedla komunitní porodní asistentka. Žena vypověděla, že komunikace kvůli odchodu mohla být lepší (vázlo to u jejich PA), ale jinak byla spokojená a moc ráda, že mohli odsud odejít. V Podolí nepožadovali potvrzení od pediatra. Jejich stávající dítě registroval bez okolků a s prohlídkou dítěte nespěchal, prostě v klidu. Doma je navštívila komunitní porodní asistentka.

Prosinec 2017. Druhorodička ve 40. tt porodila své děťátko, oba zdraví. Motivací pro předčasný odchod byla předchozí negativní zkušenost z odd. šestinedělí a 2letá dcera doma. Zdravotníci o ambulantním porodu předem nevěděli, odešli po 5 hodinách, reverz k podepsání přinesli za 1-2 hodiny. Kartičku na novorozenecký screening v porodnici nedali, odběr provedla jejich komunitní porodní asistentka. Komunikace mezi zdravotníky a rodičkou probíhala bez problémů. Maminka je ráda, že ambulantní porod proběhl, a že na svou žádost odešli dříve. V porodnici nevyžadovali potvrzení od pediatra a stávající pediatr neměl problém přijmout dítě do péče. V šestinedělí je doma navštívil pediatr a porodní asistentka.

Říjen 2017. Druhorodička. Přijela po překotném porodu doma. Sledována pro růstovou retardaci dítěte, díte narozeno v 40. tt s váhou 2.940 g. Porodní plán dodržen. Screening odmítli provést, když by se rodiče s dítětem do porodnice vrátili. Kartičku nevydali. Rodička si ji obstarala sama. Celkový přístup velmi dobrý.

Říjen 2017. Druhorodička, zdravá. Velmi rychlý porod. Přesunula se na noc s dítětem na oddělení šestinedělí a ráno se nechala propustit na reverz. Ambulantní porod nabídnut. Kartičku na screening si obstarala předem sama.

Září 2017. Prvorodička, porod ve 41. týdnu, matka i dítě zdrávy. Ambulantní porod byl velkým přáním. Žena toužila tolik po soukromí, kruhu rodinném a také po plnohodnotné stravě pro kojící matku-šestinedělku. Po klasickém dvouhodinovém pobytu na porodním sále požádala o reverz. Přání bylo vyhověno, avšak dostala najevo, že zdravotníci s ambulantním porodem nesouhlasí. Za hodinu už odcházeli domů. Odběry z patičky provedl až druhý registrující pediatr, kterého oslovili až poté, co jim první pediatr neoprávněně dělal potíže jen kvůli ambulantnímu porodu. Možnost poporodní návštěvy nevyužili.

S ambulantními porody mají dlouholetou zkušenost. Poslední proběhl hladce v září 2017. Dokonce byl rodičce nabídnut a šlo o indukovaný porod.

Červenec 2016. MUDr. Kresáneková vyhrožuje rodičce při odchodu policií.

Únor 2016. Sekundipaře se zde narodilo v 41. tt zdravé dítě. V anamnéze matky byl pozitivní výsledek testu na GBS. Už před porodem uvažovala o ambulantním porodu. Přála si klid a pohodu domácího prostředí, přítomnost staršího dítěte, nechtěla být bez své rodiny. Navíc měla bolesti v krku a chtěla se o sebe postarat. Když oznámila svůj záměr odejít s dítětem předčasně, donesli jí reverz do 4 hodin a tak odcházeli 30 hodin od porodu domů. Kartičku na NLS v porodnici dostala, odběr z patičky provedl registrující PLDD. Ze strany porodnice zaznamenala žena velkou neochotu sepsat negativní reverz. Vymlouvali se, ze toho mají hodně a nestíhají. Navíc rizika popisovali velmi barvitě tak, že manžela ženy málem přesvědčili, aby nepodepsal. (web AP: Reverz je zápis o poučení rodičů dítěte ZZ, že byli informováni o důsledcích svého rozhodnutí nepokračovat v hospitalizaci, informacím rozuměli, byli poučeni a měli možnost se dotazovat a dotazy jim byly zodpovězeny. Stačí podpis jednoho z rodičů. Předpokládá se, že jednají ve shodě. Podepsaný reverz potřebuje ZZ, rodiče ne.)

Rodiče byli velmi rádi, že ZZ opustili brzo a byli za tuto možnost velmi rádi. Rodinný PLDD o tom, že se bude rodit ambulantně nevěděl a dítě přijal do péče. V porodnici se ptali na jeho jméno a kontakt. O rodinu bylo vskutku královsky postaráno! V domácím prostředí o ně pečovala rodina, komunitní porodní asistentka (poskytla své služby), pediatr a laktační poradkyně.

Prosinec 2014. V prosinci se v Podolí narodilo zdravé druhorodičce zdravé miminko v 39. tt. Zkušená matka měla z předchozího porodu velmi špatné vzpomínky na oddělení šestinedělí a tentokrát si přála klid na kojení a miminko a samozřejmě jí chybělo starší dítě. Proto po porodu oznámila, že by chtěla odejít předčasně z porodnice s dítětem domů. Na reverz odcházela po 8 hodinách od porodu - ten donesli za 3 hodiny od požádání. Kartičku na NLS v porodnici nedostala, odběr krve z patičky provedl registrující PLDD. Ten ženě před porodem vystavil potvrzení, že se ošetří novorozeně. Žena hodnotí odchod ze stran profesionálů jako ne příliš uspokojivý, ale nakonec odešli a byla ráda, že si to prosadila. V domácím prostředí získala to, co potřebovali. Doma je také navštívil jejich PLDD a dula. Rodiče se připravovali na porod v kurzu v A-centru.

Březen 2014. Prvorodička, zdravé miminko v 42. tt po spontánním porodu. Ambulantní porod volili kvůli odporu k oddělení šestinedělí, kdy se obávali nesoukromí a že každá sestra bude radit něco jiného. Dopředu se domluvili se svou komunitní porodní asistentkou, že je po porodu doma navštíví. Přijela rodit po předchozích poradnách pouze u své porodní asistentky, přijela s nálezem 10 cm. Při porodu nepříjemný nátlak Dr. Mardešićové. Proveden nástřih po nátlaku na souhlas - tlačení na zádech. Po narození miminka požádali rodiče o odchod, který proběhl do dvou hodin. Proběhlo strašení smrtí a krvácením, ale rodiče asertivně vše odkývali, nevysvětlovali. Domluvený pediatr o volbě ambulantního porodu nevěděl, ale nepředstavovalo to pro něj problém. Kartičku na NLS dostali v porodnici. Odběr provedla komunitní PA, která je také doma dvakrát navštívila. Stejně tak měli doma návštěvu pediatra a duly. Rodiče se připravovali na porod v kurzu v A-centru.

Leden 2012. Zdravá druhorodička zde porodila v 40. tt zdravé miminko. Odešli na reverz po 2 hodinách spolu domů, protože žena se nechtěla odloučit od staršího dítěte. Velmi rychle donesli reverz společně s kartičkou na novorozenecký screening. Rodička byla velmi spokojená s průběhem ambulantního porodu. Potvrzení od pediatra od ní nepožadovali, ani kontakt.

Červen 2008. Prvorodička, porod ve 41. týdnu, oba zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla už v těhotenství, proto si zajistila potvrzení od vstřícného registrujícího dětského lékaře a 2,5 hodiny po porodu už byla i s miminkem na odchodu. Chtěli být co nejdřív doma a vyhnout se oddělení šestinedělí s velmi špatnou pověstí. Vystavení reverzů trvalo hodinu. Novorozenecký screening zajistil i odebral registrující pediatr. Nevyužili možnosti poporodních návštěv, vše zvládli sami.