Apolinář

Porodní asistentka, která vám poskytne péči po ambulantním porodu (Co to je za péči?):

Z webu porodnice, věstník si vykládají, jak se jim líbí: "Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin."

Ne. V naší zemi je nutné dodržovat zákony.

Navíc nejde o vyhlášku, ale o metodický návod; mimoto účelově opomíjejí (čti: lžou), že nekončí Článkem 1, ale obsahuje i Článek 2, kde se uvádí informace ohledně propuštění před 72 hodinou.

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(Listina základních práv a svobod, Článek 4)

Podle ustálené právní teorie a praxe se metodická opatření a návody řadí do kategorie vnitřních předpisů, sloužících ke konkretizaci nebo výkladu obecně závazných předpisů vyšší právní síly, tj. zejména zákonů a vyhlášek, za splnění požadavku, že nevybočují z mezí daných těmito obecně závaznými předpisy, tzn. že nemohou být s těmito předpisy v rozporu. Vzhledem k tomu, že tyto předpisy vydává orgán odvozující tuto pravomoc ze svého nadřízeného postavení vůči ostatním orgánům v rámci svého resortu, mají tyto předpisy charakter doplňujících interních předpisů bez obecně závazného charakteru. (srov. např.: Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 6. vydání 2006, C.H.Beck, Praha 2006, s. 189 a násl.). Zdroj

V říjnu 2018 zde žena ve 38. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dříve kvůli klidu, vlastnímu zázemí, lepší adaptaci. O jejím záměru předem zdravotníci nevěděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Nepožadovali kontakt ani potvrzení od PLDD, kartičku na odběr NLS nepředali. Rodiče bez problémů našli PLDD, který neměl problém s AP, také provedl odběr na NLS. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Žena je ráda, že odešla dříve, a pochvalovala si přístup porodních asistentek, které ji při porodu pomáhaly. Porodila v přítmí a v poloze na všech čtyřech.

Září 2017. Na svět tu přišlo zdravé miminko v 38. tt. Narodilo se matce pro niž to byl její pátý porod. Předchozí dva porody byly také ambulantní a po dobré zkušenosti s úplnou rodinou hned po porodu požádala také nyní o předčasný odchod z porodnice. Doma měla žena na miminko více klidu. Odcházeli spolu na reverz 13 hodin od porodu, reverz byl donesen 2 hodiny od požádání. Průběh předčasného odchodu byl něco katastrofálního. Směs arogance, protimluvů a urážek od personálu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve z patičky zajistili v ordinaci jejich PLDD. Ten čerstvé miminko přijal bez okolků - v porodnici nepožadovali od měj potvrzení.