Mělník

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

Červenec 2018. Druhorodičce se zde narodilo zdravé dítě v 40. tt. V těhotenství nepodstoupila OGTT. Před porodem uvažovala o ambulantním porodu, protože chtěla odpočívat doma. Zdravotníci věděli o jejím záměru odejít předčasně už před porodem. Žena po porodu počkala, až připraví dokumentaci a tak s dítětem odcházeli 11 hodin od porodu domů. Kartičku na NLS nedostali v porodnici a o odběr se postarala komunitní porodní asistentka. Průběh ambulantního porodu byl skvělý, všechno v pořádku a žena byla moc ráda, že první chvíle může trávit doma. V porodnici se pouze ptali na jméno PLDD a kontakt na něj - rodinný PLDD neměl problém přijmout mladšího novorozence. O ženu a dítě v domácím prostředí pečovala rodina a komunitní porodní asistentka. Žena si k porodu pozvala dulu a připravovala se meditací k porodu od Terezy Kramerové.

Duben 2017. Tercipara zde přivedla na svět své dítě v 41. tt. Ona zdravá, novorozenec fyziologický. Motivace pro její ambulantní porod: být doma s dětmi, vyhnout se špatným "radám" v porodnici, neochota stát se pacientem. Svůj záměr odejít předčasně oznámila po porodu a na reverz odešli 2 hodiny po porodu. Kartičku na NLS měla ženina komunitní porodní asistentka, která ženu a dítě doma navštívila, provedla odběr na NLS a poskytla své služby. Žena byla s komunikací se zdravotníky v průběhu předčasného odchodu z porodnice velmi spokojena a velmi si pochvalovala, že byla záhy po porodu doma s celou rodinou. Když před porodem oznamovala přírůstek rodinnému PLDD, ten odmítl přijmout dítě po AP, tak si žena našla jiného, uvědomělého. Ten jí dokonce vystavil potvrzení pro porodnici. Na toto potvrzení se v porodnici ptali, žena jim ho předala.

Duben 2017. Rodička porodila své třetí dítě a na porodním sále požádala o propuštění. Pediatr se z důvodu vyšší porodní hmotnosti rodičky ptal, proč jí dítě má, a že jestli ví, co je to hypoglykemie a že mu může nezvratně poškodit mozek. Rodička odpověděla, že ví. On nepříjemně, že určitě z internetu a ať zůstanou nejméně 5 hodin po porodu do ranní vizity, aby nabrali krev na glykemii. Řekla, že ne a že chtějí odejít. Na to rezignovaně, že bránit nemůže a odešel. Do pěti minut se vrátil s tím, jestli miminku můžou změřit glykemii glukometrem. Tak se i stalo, hypoglykemie nebyla. Po 2,5 hodinách od narození opustili porodnici.

Červenec 2017. Druhorodička porodila ve 40. týdnu, oba zdraví. Kvůli velkému porodnímu poranění chtěla žena zůstat v porodnici. Pro ambulantní porod se rozhodla až po 48 hodinách. Reverz přinesli do hodiny. Novorozenecký screening (NLS) byl proveden ještě před propuštěním. Několikrát se zdravotníci slovně ujišťovali, že co nejdříve navštíví registrujícího dětského lékaře. Po kladné odpovědi byli spokojení. Dětský lékař neměl problém s tím přijmout dítě po předčasném opuštění porodnice.