Čáslav

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

Porodní asistentka, která vám poskytne péči po ambulantním porodu (Co to je za péči?):

Na webu porodnice není zmínka o ambulantním porodu. Z vyjádření vrchní sestry Dibelkové a zástupce oddělení novorozenenckého vyplývá následující:

  • osobní zkušenost s ambulantním porodem v porodnici dosud nemají, nicméně rodičku držet nemůžou proti její vůli
  • standardně propouští do domácího prostředí rodičky 3. - 4. den po porodu
  • v případě komplikace po propuštění nedělku umisťují na oddělení gynekologické; pokud u sebe nedělka chce mít dítě, musí si zaplatit nadstandardní pokoj, pokud ten bude volný. V opačném případě bude dítě na dětském oddělení a o kontaktu s ním se domluví nedělka s personálem na místě
  • screeningové kartičky vydávají při propuštění; test pak provede pediatr
  • je zapotřebí mít předem domluvené převzetí novorozence do péče po předčasném propuštění z porodnice. Písemné potvrzení od pediatra odevzdat při přijetí do porodnice.
  • pokud by se objevily komplikace při adaptaci novorozence v domácím prostředí, je nutná konzultace s obvodním dětským lékařem, a ten jej dle potřeby odešle k hospitalizaci na dětské oddělení, zde je možné hospitalizovat matku spolu s dítětem