Apolinář

Porodní asistentka, která vám poskytne péči po ambulantním porodu (Co to je za péči?):

Z webu porodnice, věstník si vykládají, jak se jim líbí: "Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky je v naší zemi nutné dodržovat pobyt dítěte v porodnici po fyziologickém porodu minimálně 3 dny, resp. 72 hodin."

Ne. V naší zemi je nutné dodržovat zákony.

Navíc nejde o vyhlášku, ale o metodický návod; mimoto účelově opomíjejí (čti: lžou), že nekončí Článkem 1, ale obsahuje i Článek 2, kde se uvádí informace ohledně propuštění před 72 hodinou.

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(Listina základních práv a svobod, Článek 4)

Podle ustálené právní teorie a praxe se metodická opatření a návody řadí do kategorie vnitřních předpisů, sloužících ke konkretizaci nebo výkladu obecně závazných předpisů vyšší právní síly, tj. zejména zákonů a vyhlášek, za splnění požadavku, že nevybočují z mezí daných těmito obecně závaznými předpisy, tzn. že nemohou být s těmito předpisy v rozporu. Vzhledem k tomu, že tyto předpisy vydává orgán odvozující tuto pravomoc ze svého nadřízeného postavení vůči ostatním orgánům v rámci svého resortu, mají tyto předpisy charakter doplňujících interních předpisů bez obecně závazného charakteru. (srov. např.: Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 6. vydání 2006, C.H.Beck, Praha 2006, s. 189 a násl.). Zdroj

V prosinci 2018 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve, protože jí pobyt v nemocnici se zdravým dítětem přišel zbytečný a měla již dobrou předchozí zkušenost s AP. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán ihned. Komunikace v porodnici byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Předali kartičku pro odběr na NLS, odběr provedl registrující PLDD. Jednalo se o dosavadního pediatra, který neměl problém přijmout dítě po AP. Žena byla ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V listopadu 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena původně plánovala rodit v Neratovicích a zůstat s manželem na nadstandardu, proto se po porodu v této porodnici rozhodli odejít dříve. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku pro odběr na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla ucházející, potvrzení od PLDD nepožadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s tím neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V květnu 2018 zde žena přivedla na svět ve 39. tt své třetí dítě. Žena měla pozitivní test na GBS, nebo ho nepodstoupila, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Chtěla odejít dříve kvůli péči o starší děti. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 0,5 hodiny. Odběr na NLS provedla sestra v nemocnici, kam se na odběr vrátili. Komunikace v porodnici byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Současný pediatr o AP nevěděl a neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči duly.

V říjnu 2018 zde žena ve 38. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít domů dříve kvůli klidu, vlastnímu zázemí, lepší adaptaci. O jejím záměru předem zdravotníci nevěděli, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Nepožadovali kontakt ani potvrzení od PLDD, kartičku na odběr NLS nepředali. Rodiče bez problémů našli PLDD, který neměl problém s AP, také provedl odběr na NLS. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Žena je ráda, že odešla dříve, a pochvalovala si přístup porodních asistentek, které ji při porodu pomáhaly. Porodila v přítmí a v poloze na všech čtyřech.

Září 2017. Na svět tu přišlo zdravé miminko v 38. tt. Narodilo se matce pro niž to byl její pátý porod. Předchozí dva porody byly také ambulantní a po dobré zkušenosti s úplnou rodinou hned po porodu požádala také nyní o předčasný odchod z porodnice. Doma měla žena na miminko více klidu. Odcházeli spolu na reverz 13 hodin od porodu, reverz byl donesen 2 hodiny od požádání. Průběh předčasného odchodu byl něco katastrofálního. Směs arogance, protimluvů a urážek od personálu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve z patičky zajistili v ordinaci jejich PLDD. Ten čerstvé miminko přijal bez okolků - v porodnici nepožadovali od měj potvrzení.