Domažlice

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

Únor 2019. Žena sem přijela po porodu svého třetího dítěte, který proběhl v 39. tt, oba zdraví. V průkazce bylo uvedeno, že otec a matka mají rozdílný Rh faktor a že maminka měla pozitivní GBS test, nebo ho odmítla podstoupit. Žena chtěla odejít kvůli starším dětem, aby se rodina mohla sžívat. Zdravotníci o jejím záměru věděli, reverz vystavili do hodiny, maminka odcházela 9 hodin po porodu placenty. Kartičku na NLS screening ji dali v porodnici, samotný test provedla komunitní PA. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Poporodní péči poskytovala rodina a komunitní PA.


"Porod proběhl doma, následně odvoz sanitkou do porodnice, zde porozena placenta. V porodnici jsem diskutovala ambulantní porod předem, trochu překážky ze strany dětské lékařky. Po příjezdu velmi vstřícné jednání ze strany lékařů a sester gyn.-porodnického odd., dětská lékařka vyjadřovala obavy ohledně chybějících testů a dlouhého dotepání pupečníku. Nakonec jsem se domluvila na vyšetření krve, po té, co byly výsledky v pořádku (prvně zvýšené, po 6 hodinách v pořádku) souhlasila s odchodem a poskytla kartičky na screening (před porodem mi jiná lékařka tvrdila, že je neposkytnou). Ohledně pediatra stačilo uvést jméno bez kontaktu."

V prosinci 2018 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Žena trpěla psychickými potížemi, rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor. Domů chtěla odejít kvůli klidu a vlastnímu zázemí, staršímu dítěti, společnosti, pomoci a podpoře rodiny. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 11 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS předali v porodnici, odběr provedl registrující pediatr. Dosavadní pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace v porodnici byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a pediatra.

Domažlická porodnice 30. 8. 2018 uveřejnila na svých stránkách tento článek týkající se ambulantního porodu.

Reagovali jsme na něj e-mailem zaslaným primáři MUDr. Zahálkovi a vrchní sestře Volfové. Doporučujeme rodičům si po přečtení jejich článku přečíst naši reakci.

Vážený pane doktore a vážená vrchní sestro,

reaguji za ambulantniporod.cz na článek z dnešního dne uvedený na vašich webových stránkách: https://www.domazlickaporodnice.cz/l/moznost-ambulantniho-porodu-v-domazlicke-porodnici/

Jsme rádi, že jste se tématu AP rozhodli věnovat a přiblížit ho vašim klientkám.

Informace v článku uvedené jsou minimálně zavádějící. Doporučené postupy existují, obsahuje je Věstník MZ ČR z prosince 2013, kde je mj. uvedeno, že předčasné ukončení hospitalizace a propuštění novorozence do vlastního sociálního prostředí není samo o sobě důvodem kontaktovat OSPOD.

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html

Není povinností mít registrujícího pediatra, je pouze povinné absolvovat preventivní prohlídky. Proto nelze odchod podmiňovat ani jménem, tím méně souhlasem pediatra.

Screening metabolických vad není povinný.

Právo odmítnout zdravotní péči za nezletilého mají rodiče, jako jeho zákonní zástupci. Jednají v nejlepším zájmu dítěte (Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 875 (1)). Reverz za dítě stačí být podepsán pouze od jednoho rodiče (§ 876 (1) a (3)).

Informace na našich stránkách konzultujeme s právníky, na které případně budeme i směřovat rodiny, které by jednáním porodnice utrpěly újmu.

Domníváme se, že takový dokument nemá vypracovat pouze lékař, ale je třeba ho konzultovat s nemocničním právníkem, aby se předešlo žalobám.

S pozdravem,

Eliška Vlasta Kupšovská, DiS.

marketing manager