Havířov

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

2018: Standardní doba hospitalizace novorozence v naší nemocnici se řídí doporučením České odborné lékařské společnosti, tedy doporučujeme fyziologického novorozence propustit do vlastního sociálního prostředí nejdříve po uplynutí 72 hodin od narození.

Ambulantní porod v naší nemocnici je možný, v tomto případě se řídíme metodickým návodem MZ: fyziolog. novorozenec se propustí před uplynutím 72 hodin od narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže:

a) předložil písemné odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb novorozenci, popřípadě písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytováním zdravotních služeb nebo byl o tomto odvolání nebo nesouhlasu učiněn záznam do zdravotnické dokumentace vedené o novorozenci

b) byl prokazatelně náležitě informován o možných důsledcích vyplývajících z propuštění novorozence před uplynutím 72 hodin od jeho narození

c) byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence české odborné lékařské společnosti doporučují:

1. Do 24 hodin po propuštění zdravotní péči u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost

2. Provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48-72 hodin po narození u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost

3. Další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence u poskytovatele zdravotních služeb... (viz Metodický návod MZ ČR a Věstník MZ) S těmito pravidly, pokyny a doporučením se má možnost kdokoliv a kdykoliv, tedy i těhotná před porodem, seznámit na našich (nemocničních) webových stránkách.

Rodičům žádajícím předčasné propuštění novorozence „kartičku“ nevydáváme ani provedení testu „nenabízíme“. Je-li fyziologický novorozenec propuštěn do vlastního sociálního prostředí před odběrem krve na screening, je zákonný zástupce informován, že v zájmu zdravého vývoje novorozence by měl být proveden odběr krve, který obvykle provádí registrující praktický lékař pro děti a dorost, a to v rozmezí 48 až 72 hodin po narození. Toto doporučení k odběru se uvede i do Zprávy o novorozenci.

K odběru krve pro účely řádného i opakovaného novorozeneckého screeningu slouží speciální screeningové karty. V České republice jsou laboratorní vyšetření optimalizovány pro použití karet typu Whatmann 903.

Tyto karty si lékaři mohou objednat u firmy Mar - Con, s.r.o. v minimálním množství 10 ks. Pro nákup je nejsnažší využít elektronického objednávkového formuláře, případně kontaktovat firmu Mar - Con, s.r.o.

Jelikož si našich pacientů vážíme, odběr krve na screening u předčasně propuštěných novorozenců na žádost zákonných zástupců dítěte v naší nemocnici provádíme.

Pediatr, který propouští novorozence z nemocnice, musí znát jméno a adresu PLDD, u kterého bude novorozenec registrován. Z tohoto důvodu požadujeme od rodičů potvrzení, že budoucí registrující lékař souhlasí s převzetím novorozence, který byl na žádost zákonných zástupců předčasně propuštěn.

Standardní doba hospitaliazce je 3 dny, pokud se nestříhá pupečník, 4 dny pokud se stříhá.

V roce 2016 využily možnost ambulantního porodu 2 rodičky. Obvykle to je 2 - 4 ročně.

Pokud se vrací ambulantně propuštěná nedělka s komplikací, pak je hospitalizována na gyn.-por. odd. Pokud je komplikace u novorozence, pak na novorozeneckém či dětském oddělení.