Sokolov

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

Primář nov.odd: za primáře dětského oddělení Vám tyto informace rád sdělím osobně a provedu Vás po našem novorozeneckém úseku.

Primář gyn-por oddělení MUDr. Franišek Černý: Doporučená doba hospitalizace, jak již víte je do 72 hodin po porodu. Toto období považuje gyn-por společnost za minimální vzhledem k porodu a event. možným komplikacím. Snažíme se vyjít rodičkám maximálně vstříct po dobu pobytu. Mj. renovované oddělení šestinedělí je skutečně dost luxusní. V případě nekomplikovaného porodu je otázka propuštění jistě k domluvě. Pokud rodička požaduje propuštění dříve, řeší se to tzv. negativním reverzem. Druhá věc je, pokud dojde doma ke komplikacím, může ZP uplatňovat nároky za nedodržení léčebné péče (toto není pravda - podle zákona § 55 o veřejném zdr. pojištění - pozn. webu). Já jsem nastoupil do funkce přednosty od 1.9.2017 a nikdo zájem neprojevil a na dotaz kolegů tento rok také nikdo nebyl. Během 3 dnů klidného pobytu se ženy u nás i lecčemu přiučí.