Karlovy Vary

Jak porodnici hodnotily rodičky? (Aperio.cz)

Jak podporují kojení v této porodnici? (Šestinedělky.cz)

Porodní asistentka v tomto kraji, která vám poskytne péči po ambulantním porodu (a proč je pro mne výhodné ji využít?):

Březen 2016. V březnu tu přivedla na svět fyziologického novorozence (v 42. tt) zdravá prvorodička. Zkušenosti ostatních nedělek na pokoji, se kterými se absolutně neztotožňovala, pro ni byly důvodem odchodu do klidu domova. Odešli na reverz 9 hodin po porodu. Reverz jim vydali po vizitě do 2 hodin. Kvůli novorozeneckému laboratornímu screeningu se do porodnice vraceli. Pediatr, kterého rodička před porodem kontaktovala, o ambulantním porodu předem nebyl informován, avšak v porodnici jim stačil kontakt na něj, a on dítě registroval bez okolků. Doma je sám navštívil, jakož i komunitní porodní asistentka.