Plzeň - Mulačova nemocnice

Odpovídá primář gyn-por oddělení MUDr. Zdeněk Knaizl:

Doba hospitalizace novorozence je min. 72 hodin. Propuštění matky je tedy závislé na stavu novorozence. Pokud chcete být propuštěna dříve, z gynekologického hlediska je to možné. Tohle je otázka spíše pro našeho pediatra primářku Dortovou, kdy Vám propustí novorozence.

Odpovídá primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Eva Dortová:

Vámi zmíněný věstník MS Věstník MZ 08-2013 reaguje i na situace, kdy maminka chce odejít s novorozencem před ukončením 72 hodin. K tomu slouží záznam o odmítnutí hospitalizace novorozence a poskytnutí zdravotních služeb - reverz, který je součástí vyhlášky MZ.

V naší nemocnici není ambulantní porod častý. Na novorozeneckém oddělení jsme připraveni takovou situaci řešit, samozřejmě v případě, pokud to stav dítěte dovolí.

Kontroly po propuštění mohou probíhat u PLDD i v u nás porodnici, domluva je možná. Totéž platí o screeningu.

Přijetí zpět při komplikacích je možné v závislosti na charakteru komplikace a aktuální lůžkové vytíženosti. Jsme malé oddělení.

V každém případě je pro novorozence bezpečnější porod ve zdravotnickém zařízení než porod doma.

Krédem našeho oddělení je, že dítě patří do náruče maminky, snažíme se o vlídné a přátelské prostředí.