Plzeň - FN

Odpovídá přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.:

Zájem o ambulantní porod projevují rodičky minimálně, jedná se o jednotlivkyně, proto žádná pravidla stanovena nejsou. Po dohodě s neonatologem umožňujeme propuštění na revers. Při komplikaci v šestinedělí vyžadující hospitalizaci je žena pochopitelně hospitalizována a adekvátně léčena. Pokud to její stav a doba uplynuvší od porodu umožňuje, je přijímána i s dítětem.

Odpovídá primář neonatologie Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D.:

K Vašim otázkám Vám sděluji následující:

1. Jaká je ve Vaší nemocnici standardní doba hospitalizace u rodičky a dítěte bez komplikací? 72 hodin

2. Existují ve Vaší porodnici vnitřní pravidla pro ambulantní porod? Pokud ano, kde se s nimi mohu seznámit? Z hlediska novorozence se může jednat o předčasné propuštění před uplynutím 72 hodin. Rozhodující je zdravotní stav dítěte.

3. Vydáváte rodičům kartičku na novorozenecký screening nebo nabízíte po návratu provést test ambulantně ve Vaší porodnici v souladu s prováděním novorozeneckého laboratorního screeningu uvedeném ve Věstníku MZ 06-2016? Laboratorní screening běžně zajišťují PLDD. Může být proveden také na NEON ambulantně.

4. Požadujete od rodičů potvrzení od budoucího registrujícího pediatra nebo Vám stačí uvést jeho jméno a kontakt na ambulanci? Pokud rodiče toto potvrzení nemají, co se děje pak? Jméno a kontakt na PLDD stačí.

5. Máte nějaký přehled, kolik žen ve Vaší porodnici projevilo zájem o ambulantní porod za poslední rok (a případně kolik z nich se jich vrátilo zpět do Vaší porodnice)? Zájem o předčasné propuštění dítěte je minimální.

6. Pokud by u šestinedělky nebo novorozence po ambulantním porodu nastaly v domácím prostředí komplikace vyžadující hospitalizaci, jaký je další postup? Na jaké oddělení jsou přijati a mohou být stále spolu, jakmile to jejich zdr. stav dovolí? Novorozenci jsou rehospitalizování obvykle na NEON, obvykle s maminkou.