Domažlice

Domažlická porodnice 30. 8. 2018 uveřejnila na svých stránkách tento článek týkající se ambulantního porodu.

Reagovali jsme na něj e-mailem zaslaným primáři MUDr. Zahálkovi a vrchní sestře Volfové. Doporučujeme rodičům si po přečtení jejich článku přečíst naši reakci.

Vážený pane doktore a vážená vrchní sestro,

reaguji za ambulantniporod.cz na článek z dnešního dne uvedený na vašich webových stránkách: https://www.domazlickaporodnice.cz/l/moznost-ambulantniho-porodu-v-domazlicke-porodnici/

Jsme rádi, že jste se tématu AP rozhodli věnovat a přiblížit ho vašim klientkám.

Informace v článku uvedené jsou minimálně zavádějící. Doporučené postupy existují, obsahuje je Věstník MZ ČR z prosince 2013, kde je mj. uvedeno, že předčasné ukončení hospitalizace a propuštění novorozence do vlastního sociálního prostředí není samo o sobě důvodem kontaktovat OSPOD.

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html

Není povinností mít registrujícího pediatra, je pouze povinné absolvovat preventivní prohlídky. Proto nelze odchod podmiňovat ani jménem, tím méně souhlasem pediatra.

Screening metabolických vad není povinný.

Právo odmítnout zdravotní péči za nezletilého mají rodiče, jako jeho zákonní zástupci. Jednají v nejlepším zájmu dítěte (Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 875 (1)). Reverz za dítě stačí být podepsán pouze od jednoho rodiče (§ 876 (1) a (3)).

Informace na našich stránkách konzultujeme s právníky, na které případně budeme i směřovat rodiny, které by jednáním porodnice utrpěly újmu.

Domníváme se, že takový dokument nemá vypracovat pouze lékař, ale je třeba ho konzultovat s nemocničním právníkem, aby se předešlo žalobám.

S pozdravem,

Eliška Vlasta Kupšovská, DiS.

marketing manager