Screening pulsu na stehenní tepně

puls na arteria femoralis

Puls na obou stehenních tepnách by měl být dobře hmatný, stejný oboustranně. Pokud jsou pulsy slabě hmatné, může být přítomna koarktace aorty – tedy zúžení aorty.

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních nebo v ambulanci PLDD.

KDO: Vyšetření provádí dětský lékař nebo PLDD.

KDY: Od narození kdykoliv. Toto vyšetření je součástí všech preventivních prohlídek dítěte.

ZA KOLIK: Výkon je součástí celkového vyšetření dítěte.