Krnov

Březen 2018. Druhorodička, která neměla žádná zdravotní omezení, zde porodila v 39. tt zdravé dítě. Toužila být doma se starší dcerou a manželem v klidu, a tak požádala o propuštění na reverz. Zdravotníci o jejím záměru odejít předčasně nevěděli. Odešli 27 hodin po ambulantním porodu, reverz vyhotoven do 3 hodin. Odchod proběh hladce. Na odběr NLS (patička) se vraceli do porodnice - ambulantní výkon. Rodinný PLDD neměl problém přijmout jejich další dítě, i když o záměru odejít předčasně z porodnice nevěděl. V porodnici se ptali pouze na jeho kontaktní údaje.

Březen 2018. Třetirodička, porod ve 40. týdnu. Miminko zdrávo. Žena GBS pozitivní, odmítla antibiotika. Pro ambulantní porod se rozhodla kvůli deprivaci z nemocničního prostředí a nátlaku kvůli nutnosti přibírání miminka na váze bezprostředně po porodu. Odešla 5 hodin po porodu. Na reverz čekala 2 hodiny. Registrující dětský lékař měl velký problém s přijetím po ambulantním porodu, nakonec zůstali bez dětského lékaře. Novorozenecký screening provedli na dětském oddělení, kam se rodina zastavila po propuštění.

Červenec 2017. Druhorodička zde porodila v 40. tt zdravé miminko. Žena si přála ambulantní porod, protože chtěla být doma, kde se cítí bezpečně, a chtěla být neustále s manželem a dětmi. Své přání sdělila již před porodem a tak nakonec na reverz odcházeli 12 hodin od porodu. Test na NLS provedli v porodnici. Žena byla s průběhem odchodu vcelku spokojená, rezervy by se našly. Nicméně byla velmi spokojená, že nepobývala v porodnici déle, než bylo pro ni a dítě nezbytné. V porodnici stačilo uvést jméno a kontakt na pediatra.

Červenec 2017. Druhorodička v červenci porodila ve 41. tt zdravé dítě. Matka měla pozitivní test na streptokoka. Ambulantní porod zvolila kvůli klidu domova. Nechtěla být rušena ze strany zdravotního personálu a návštěv a chtěla se vyvarovat zbytečných a škodlivých rad. Doma na ni čekalo prvorozené kojené dítě. Zdravotníci o plánu dřívějšího odchodu věděli předem, rodiče s dítětem odešli 5 hodin po porodu. Před odchodem podepsala reverz, k podepsání byl donesen za hodinu. Kartičku na novorozenecký screening jim v porodnici nedali. Odběr provedl registrující pediatr, který neměl problém přijmout dítě do své péče po ambulantním porodu. Komunikaci se zdravotníky hodnotí maminka jako vynikající a je ráda, že na svou žádost odešla dříve domů. V porodnici stačilo uvést jméno a kontakt na pediatra, ten po porodu také navštívil rodinu doma. Kvůli pozitivnímu streptokoku byl po příjezdu do porodnice vyvíjen nátlak na podání antibiotik, v kontrakcích s nimi rodička souhlasila, porod proběhl do dvou hodin. Lékařka maminku po porodu instrumentovala, co a jak má u dítěte hlídat. Komunikace v pořádku, na otázky odpověděli, nevyhrožovali.

Září 2016. Druhorodičce se zde narodilo VBAC v 37. tt zdravé děťátko (2,4 kg a 43 cm). Rodička měla v gynekologické anamnéze první porod císařským řezem. Přijela do porodnice s nezměřenou tloušťkou jizvy a velmi vysokými hodnotami jaterních testů. Pro ambulantní porod se rozhodla z těchto důvodů: po špatných zkušenostech s prvním porodem jsem nechtěla být ovlivňována nikým cizím, žádné zásahy, rady ohledně kojení a režimu. Zdravotníci o jejím záměru odejít s miminkem předčasně z porodnice nevěděli, přesto odešli 12 hodin po porodu na reverz (kdyby měli odvoz, odejdou dříve), který jim donesli za 4 hodiny od požádání. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, odběr krve miminku provedl registrující pediatr. Potvrzení od PLDD nevyžadovali a on předem o AP nevěděl, nicméně novorozence přijal do své péče - porodnice nevydala Zprávu o novorozenci, tak bylo kolem toho trochu zbytečného stresu. Komunikaci se zdravotníky hodnotí maminka jako poměrně dobrou (porodník situaci hrotil a "chtěl řezat") a je ráda, že na svou žádost odešla dříve domů. Před porodem žena konzultovala své těhotenství a porod s Annou Kohutovou.

Červen 2015. Třetirodička porodila ve 41. týdnu. Žena i dítě zdraví. Žena plánovala ambulantní porod už v těhotenství, měla dokonce potvrzení od registrujícího dětského lékaře, že převezme dítě do péče. Odešla po 12 hodinách. Kartičku na novorozenecký screening dostala v porodnici, odběr provedl registrující dětský lékař v domácím prostředí.

Duben 2015. Prvorodička zde přivedla na svět zdravé dítě v 40. tt. Po 36 hodinách odcházeli oba na reverz kvůli nespokojenosti s oddělením pediatrie. Reverz ji byl velmi dlouho vystavován, komunikace špatná. Kartičku na screening však do něj přibalili. Pro personál byla dostatečný kontakt na pediatra, který bude dítě registrovat. Tento o ambulantním porodu nevěděl, ale nedělalo mu problém dítě registrovat. Doma oba navštívila dula.