Karviná

Leden 2018. Druhorodička porodila ve 40. tt své dítě, oba zdraví. Motivací pro ambulantní porod byla starší dcera, klid, ticho a soukromí, možnost být hned rodina a nebýt vystresovaná z tabulek, stravy apod. Zdravotníci o plánu odejít dříve nevěděli. Odešli 6 hodin po porodu po podepsání reverzu, ten přinesli po 2 hodinách. Kartičku na novorozenecký screening jim v porodnici nedali, odběr provedl registrující pediatr. Ten o ambulantním porodu nevěděl, ale nedělal problémy. Komunikace v porodnici mohla probíhat lépe, chtěli potvrzení od pediatra, žena ho neměla. Po dohadování se ho rozhodli sehnat, manžel zajel za pediatričkou, která jim ho dala. Rodina je ráda, že mohli odejít dříve, a že už jsou spolu doma.

Leden 2018: nemocnice šíří rodičkám své protiprávní bludy o ambuporodu, tentokrát vytištěné

Listopad 2017: nemocnice vydává absurdní, lživé a protiprávní "informace" ohledně ambulantních porodů. Tyto informace po intervenci právníka byly staženy z internetu.

Listopad 2017. Druhorodička porodila v 38. tt zdravé dítě VBAC. Odešli na reverz 12 h po porodu. Rodinné důvody - starší sourozenec. Reverz jim byl vystavován 3 hodiny, kartičku na novorozenecký screening jim nedali. Tento test jim provedl nový registrující pediatr. Změnila pediatra, protože stávající protiprávně odmítl přijmout dítě kvůli jeho věku. V porodnici žádali potvrzení od pediatra, ale to neměla a v odchodu jí to nezabránilo. V domácím prostředí je navštívil nový pediatr, kterému tímto děkujeme :)

Říjen 2017. Druhorodička s vlastní PA, porod půl hodiny po příjezdu, do šesti hodin bez problému propuštěni. Štítky pro screening metabolických vad nepotřebovali (zajistí pediatr), ale dostali by je, kdyby chtěli. Stačilo info o pediatrovi, potvrzení nepožadovali. Všichni byli milí a příjemní.

Září 2017. Rodička třetího dítěte se dožadovala práva ambulantního porodu, po dvou hodinách chtěla domů, což jí nechtěli umožnit. Dítě narozeno v 42.tt. Matka a dítě zdraví. Personál se oháněl vnitřním nařízením, že se propouští pouze v denních hodinách, měla tedy smůlu, že porodila ve 22:00. Rodička se i přes zamítavé stanovisko primářky novorozeneckého oddělení po právu sbalila a s dítětem chtěla odejít, na což zareagovali profesionálové neprofesionálně - poměrně agresivně a zcela neadekvátně. Rodička se pro ambulantní porod rozhodla po své špatné předchozí zkušenosti a přála si být s rodinou. Potvrzení od pediatra neměla. Reverz jí zdravotníci odmítli vydat, a proto ho nepodepsala. Kartičku na novorozenecký screening ji prodali v porodnici. Dosavadní pediatr neměl problém dítě přijmout do péče. Péče v domácím prostředí po propuštění zajištěna soukromou porodní asistentkou.

Červen 2017. Porod s komunitní porodní asistentkou. Za bíleho dne propuštěni bez problémů s poučením.

Únor 2017. Zdravá druhorodička porodila zdravé dítě v 41. tt. Na podepsaný reverz odešli 18 hodin po porodu. Motivací jí byla domácí pohoda, známé a příjemné prostředí pro dítě, dobrá strava a starší dítě. Kartičku na novorozenecký screening jim nedali. Komunikace během odchodu by mohla být lepší. Našla snadno pediatra, který registroval dítě, potvrzení v porodnici chtěli a měla ho. Doma je navštívil pediatr a komunitní porodní asistentka.