články a média

Média a komentáře

12. dubna 2019 Porodem vchod! - Ambulantní porod - Alžběta Samková

10. dubna 2019

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v Nemocnici Na Bulovce prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. o přístupu k rodícím ženám a jejich rodinám, o rozvíjejícím se Centru porodní asistence a také o ambulantním porodu.

duben 2018

Novinky.cz - Vévodkyně Kate po porodu

Veřejnost velmi udivila skutečnost, že Kate se synem odcházela z porodnice již sedm hodin po porodu. Podle primáře Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí MUDr. Hynka Heřmana, Ph.D., MHA se jednalo o tzv. ambulantní porod. Ten lze domluvit i u nás v České republice.

„Pokud se žena cítí po porodu dobře, dítě je v pořádku, pak lze i u nás odejít z porodnice několik hodin po porodu. Doporučení sice stanovují minimální dobu setrvání v porodnici 72 hodin, nicméně na přání ženy a na základě konzultace gynekologa a pediatra lze tuto dobu zkrátit. Porodníci obvykle trvají na tom, aby žena po porodu setrvala dvě hodiny na porodním sále, kde je kontrolována, a poté se vše řídí zdravotním stavem ženy a dítěte. Nejčastěji se tak děje u žen, jež rodí poněkolikáté a jejichž porod probíhá zcela bez komplikací,” vysvětluje primář Hynek Heřman.

Někdy se časný odchod ženy z porodnice řeší tzv. negativním reverzem, kdy žena lékařům podepisuje dokument, že je seznámena se všemi riziky časného odchodu, ale také s tím, jak se zachovat v případě komplikací.

„Po ambulantním porodu je rodičce také doporučen interval, kdy navštívit svého gynekologa. Žena by také měla informovat předem domluveného dětského lékaře svého dítěte, který je doma v co nejkratším termínu navštíví a dítě zkontroluje,” dodává odborník.

(pozn: odborník hovoří hezky, ale trestuhodně opomíjí informovat veřejnost o službách porodních asistentek)

Časopis Maminka 1/2018. MUDr. Dušan Kolařík, primář porodnice v Nymburce o ambulantním porodu:

Časopis Maminka 11/2017. Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. o ambulantním porodu:

  • Osobně jsem velkým zastáncem kompromisu (mezi domácím porodem a klasikou v porodnici - pozn. redakce) a tím je ambulantní porod. Když žena nemá ráda nemocniční zařízení, muže, lékaře apod., pak je ambulantní porod vynikajícím řešením pro ženu samotnou a zejména představuje bezpečné řešení pro její dítě.... Čerstvá maminka pak může se svým dítětem v náruči po několika hodinách do domácího prostředí.

Knihy

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké o čekání a narození miminka

eBook 50+10 mýtů o kojení, aneb jak kojit přirozeně - přední česká porodní asistentka Anna Kohutová o bludech spojených s kojením

Slajd z přednášky ČSPA, 22. 5. 2018

Pozitivně změníme

  • prenatální péči o fyziologickou těhotnou
  • péči o rodící ženu v porodnickém zařízení
  • podíl ambulantních porodů
  • dostupnost péče pro ženy v šestinedělí
  • poskytování odborného laktačního poradenství
  • poskytování péče v rámci porodu vedených v prostředí, které si matka zvolila

Poznámka webu AP: My si myslíme, že slajd má málo obrázků - především produktů, jinak je to v pořádku. Stále totéž a nic. Také schází komiks a fotografie zraněných žen.