Česká Lípa

Listopad 2017. Lékařka rodičce oznámila, že nemají ambulantní porod nasmlouvaný pojišťovnou (WTF?, pozn. red.) a dítě matce nevydají dřív než za tři dny. Ona odejít může.