Jičín

Dříve na webu měli informaci, že nabízejí možnost ambulantního porodu. Informace již není dostupná.

Vyjádření primářky dětského oddělení MUDr. Petry Kracíkové:

Doba hospitalizace novorozence je u nás minimálně 72 hodin. Na rovinu píši, že nejsem příznivcem ambulantních porodů, ale tato možnost u nás za určitých podmínek existuje. Je možné se u nás na novorozeneckém oddělení ve všední den zastavit a s těmito pravidly se seznámit.

Kartičku na novor. screening v případě ambulantního porodu si rodiče za poplatek mohou v naší nemocnici zakoupit a nechat provést toto vyšetření pak cestou jiného lékaře, ambulantně tuto službu standartně neposkytujeme.

Požadujeme písemné potvrzení od registrujícího PLDD.

Statistické údaje o počtu ambulantních porodů nemám k dispozici, jsou to jednotky případů ročně.

Pokud by nastaly komplikace po propuštění, matka by musela ležet nejspíše na oddělení gynekologie, dítě pak na oddělení větších dětí a kojenců. Zpět na šestinedělí a novorozenecké oddělení se již "zvenku" nelze vracet.

Lékařka z gyn-por oddělení MUDr. Paulina Báliková:

Co se týče naší porodnice, tak ambulantních porodu máme do 5 na celý rok. Nevedeme si statistiku, kolik se nám se po ambulantním porodu zase vrátilo z důvodu nízkého počtu rodiček.

Z naší porodnické stránky problém nemáme. Když žena chce ambulantní porod, má na to nárok, ale musí mít zajištěné kontroly dětským lékařem a také porodní asistentkou. Z důvodu toho, že někdy k nám chodí rodit i mimo spádové ženy, naši lékaři ani porodní asistentky další kontroly rodiček nezajišťují.

Před propuštěním provádíme kontrolní ultrazvuk k vyloučení reziduí (zbytky placenty) a když je žena stabilizovaná a novorozenec propuštěn, tak se také propustí.