Hradec Králové

Z internetových stránek porodnice:

Ambulantní porod je možný pouze pokud má rodička domluvené převzetí novorozence do péče obvodního pediatra dříve než po 72 hodinách od porodu.

Vedoucí perinatologického centra doc. Marian Kacerovský navrhnul osobní setkání pro zodpovězení podrobností ohledně průběhu ambulatního porodu a následné péči. Písemné vyjádření neposkytl.