Vyškov

"Porodnice akceptuje možnost ambulantního porodu, při kterém rodička po několika hodinách po porodu opouští oddělení. "

Duben 2018. Ve 43. tt se zde narodilo zdravé miminko zdravé ženě. Byl to její druhý porod. Žena oznámila zdravotníkům již před porodem volit ambulantní porod, protože má doma starší dítě a přeje sobě i dětem klid a pohodlí domova. Odešli 3 hodiny od porodu na reverz. Kartičku na NLS nedostali, odběr miminku udělal pediatr (PLDD). Veškerý personál byl profesionální, vše proběhlo hladce a podle představ ženy. To, že mohla odejít ihned po porodu si velmi pochvalovala! V porodnici nepožadovali nějaké potvrzení od PLDD a ten přijal novopečené miminko bez okolků. Také je navštívil v domácím prostředí. Žena se na tento porod připravovala na kurzu Anny Kohutové.

Konec porodu byl hodně náročný, ale musím uznat personálu porodnice, že nikdo ani slůvkem nekomentoval moje klení, nebo když jsem vyhazovala novorozenecké sestry z pokoje ve finále. Všichni byli milý a vstřícní, na všechno se ptali a nikdo na dceru nesahal.

Březen 2018. Druhorodička, zdravá, motivace k AP - starší kojené dítě a domácí pohoda. Novorozenec fyziologický, v 41. týdnu narozený. Zdravotníci o plánu odejít dříve domů věděli předem. Odešli 4 hodin po porodu, za 3 hodiny od požádání přinesli reverz k podpisu. Kartičku na novorozenecký screening v porodnici nedostali, odběr provedla komunitní PA. Žena byla s ambulantním porodem velmi spokojená a průběh odchodu si pochvaluje. Pediatr, ke kterému žena již přihlásila své první dítě, registroval novorozence bez okolků. V porodnici se ptali na kontaktní údaje pediatra. Po porodu je doma navštívila komunitní PA a poskytla své služby nedělce i novorozenci.

Březen 2018. Zdravá druhorodička porodila v 41. tt zdravé dítě. Zdravotníci o záměru odejít předčasně z porodnice věděli před porodem (žena měla s sebou DVP). Ženina motivace byla následující: Chtěli jsme klid doma, nechtěla jsem nechávat 2letého syna samotného déle, než je nutné. Personál novorozeneckého oddělení byl velmi nepříjemný, takže nás v rozhodnutí utvrdil. Nemyslím si, že zdraví lidé patří do nemocnice. Na reverz odešli 3 hodin od porodu. Ženina komunitní porodní asistentka je navštívila doma, poskytla poporodní péči a provedla test z patičky (NLS). Žena je velice spokojená, že odešli předčasně. Porodníci byli skvělí, profesionální, nicméně doktor z novorozeneckého byl neprofesionální, protivný, snažil se manipulovat, chování směrem k novorozenému synovi bylo také nehezké (PA zacházela s placentou lépe, než tento lékař s novorozencem). Chtěli do reverzu podpisy obou rodičů (nemají na to nárok). Rodinný pediatr bez okolků přijal novorozence do péče, v porodnici se ptali na jeho kontaktní údaje.

Prosinec 2017. Prvorodička porodila ve 40. tt, oba zdraví. Chtěli z porodnice odejít dříve kvůli touze po klidu a pohodlí domova. Přáli si nerušený kontakt s miminkem bez rutinních zásahů nebo nutnosti buzení se na vizitu. Další motivací bylo lepší domácí jídlo a minimální nutnost komunikovat s okolím. Zdravotníci o plánu odejít dříve domů věděli předem. Odešli 5 hodin po porodu, za 3 hodiny od požádání přinesli reverz k podpisu. Kartičku na novorozenecký screening v porodnici nedostali, odběr provedl registrující pediatr. Ten neměl problém přijmout do péče dítě po ambulantním porodu. Komunikace mezi zdravotníky a rodiči probíhala výborně. Maminka je ráda, že odešla na svou žádost dříve. V porodnici nevyžadovali potvrzení od pediatra. Po porodu je doma navštívila porodní asistentka.

Prosinec 2017. Zdravá druhorodička porodila zdravé miminko ve 41. tt. Pro ambulantní porod se rozhodli s ohledem na přání být hned s celou rodinou pohromadě doma a kvůli nechuti podřizovat se nemocničnímu prostředí. Odešli 5 hodin po porodu, po dvou hodinách od požádání jim přinesli k podepsání reverz. Zdravotníci byli o přání odejít dříve předem informováni. Kartičku na novorozenecký screening v porodnici nedali, odběr provedla komunitní porodní asistentka. Komunikace v porodnici probíhala bez problémů. Rodička je ráda, že na svou žádost mohla odejít dříve. Současný pediatr o ambulantním porodu nevěděl, ale děťátko ochotně registroval. V porodnici potvrzení od pediatra nevyžadovali.

Říjen 2017. Druhorodička zde porodila v 40. tt. Ona i dítě byli zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla z následujících důvodů: stále kojené 2leté dítě, které na ní čekalo doma, a předchozí špatná zkušenost s oddělením šestinedělí. Zdravotníci se o záměru předčasně odejít dověděli před porodem, do 4 hodin vyřídili dokumentaci, a tak 8 hodin od porodu žena i dítě odcházeli domů. Kartu na NLS nedostala v porodnici a odběr krve na test provedl registrující pediatr. Žena je se zkušeností předčasného odchodu z porodnice velmi spokojená a průběh odchodu si pochvaluje. Pediatr, ke kterému žena již přihlásila své první dítě, o záměru ambulantního porodu věděl a novorozené dítko registroval bez okolků. V porodnici se neptali na jméno PLDD. Po porodu je doma navštívila porodní asistentka a poskytla své služby nedělce i novorozenci.

Říjen 2017: Druhorodička, zdravá, motivace k AP - starší kojené dítě. Kartičky na novorozenecký screening nenabídli, návrat kvůli provedení testu zamítli. Rodička trvala na přítomnosti staršího dítěte na porodním boxu. Protože otec dětí odvezl starší dítě, počkala rodička s propuštěním až do rána. Propuštění proběhlo bez problému jak z gynekologie, tak i z novorozeneckého. Pediatr dítko prohlédl při ranní vizitě, poučil a zdůraznil, aby registrující pediatr viděl novorozence co nejdřív. Na propouštěcí zprávy čekali 3 hodiny. Reverzy byly nachystaný.

Září 2017. Druhorodičce s nedostatkem železa zjištěném v těhotenství se zde v 39. tt narodilo zdravé děťátko. Pro ambulantní porod se rozhodli kvůli vlastnímu pohodlí, nesnášenlivosti nemocničního prostředí, snazšímu rozkojení se v klidu a mnoho starších dětí, které na matku čekaly doma. Zdravotníci o matčině záměru odejít s dítětem předčasně věděli a tak odešla 4,5 hodin od porodu s miminkem domů na reverz, který byl připraven do 2 hodin od požádání o jeho vystavení. Kartičku na NLS nedostali v porodnici, odběr provedl registrující pediatr. Matka si pochvaluje dřívější odchod domů, ale průběh by mohl být ještě profesionálnější. V porodnici nevyžadovali kontakt na pediatra a stávající rodinný o předčasném odchodu z porodnice nevěděl, ale dítě bez okolků přijal. V domácím prostředí rodinu navštívila laktační poradkyně a dula.

Srpen 2017. Z důvodu nesoukromí a stálého rušení se rozhodli jít domů. Žádný z doktorů s tím neměl problém, sestřička byla trošku nepříjemná. Odchod v klidu.

Červenec 2017. Zdravá tercipara porodila ve 38. tt zdravé miminko. V její anamnéze byl GD. Žena se pro ambulantní porod rozhodla, protože měla doma dvě děti a vadil jí ruch porodnice. Zdravotníci o plánu odejít dříve předem nevěděli. Odešla 25 hodin po porodu, podepsala reverz, který přinesli ihned od oznámení o odchodu. Odběr krve na NLS provedla komunitní porodní asistentka, která k tomuto účelu měla i potřenou kartičku. Komunikace mezi ženou a zdravotníky byla vcelku dobrá, ale mohlo to být lepší. Rodinný PLDD nevěděl, že bude přijímat miminko mladší 7 hodin, ale nedělal žádné problémy. V porodnici při odchodu stačilo uvést jméno pediatra a kontakt na něj. Po porodu je doma navštívila komunitní PA a poskytla své služby nedělce i novorozenci. O nedělku i novorozence se starala rodina.

Červenec 2017. Rodička se po porodu přesunula s dítětem na novorozencke oddělení do vyhrazené místnosti, kde čekali na propouštěcí zprávy, podepsali zbytek reverzu a vyřešili podrobnější vyšetření miminka před propuštěním, rozbor krve rodičky, injekci kvůli Rh faktoru. Odjížděli cca čtyři hodiny po porodu. Veškerý personál byl profesionální, vstřícný, laskavý, vše proběhlo hladce a podle představ rodiny.

Květen 2017. Druhorodička. Gynpor oddělení spolupracující. Oddělení šestinedělí naopak, starý primář a sestra byli velmi nepříjemní. Mladý doktor neonatolog naopak. Stačilo jméno pediatra a telefon na něj. Test z patičky udělali za tři dny přímo ve Vyškově, v porodnici.

Březen 2017. Bezproblémový ambulantní porod po porodu koncem pánevním.

Březen 2017. Zdravá prvorodička porodila ve 39. tt zdravé miminko. Žena se pro ambulantní porod rozhodla, protože se chtěla vyhnout trávení času v neosobním prostředí a užít si první dny s dítětem v pohodě domova spolu s manželem. Zdravotníci o plánu odejít dříve předem nevěděli, i když poslední věta v porodním přání byla, že ambulantní porod zvažuje. Žena odešla 20 hodiny po porodu (šla by i dřív, ale zapomněli doma autosedačku), podepsala reverz, který přinesli za dvě hodiny před odchodem. Kartičku na NLS nedostali v porodnici, odběr provedla komunitní porodní asistentka. Komunikace mezi maminkou a zdravotníky byla vcelku dobrá, ale mělo to své rezervy (mladá mrzutá nevlídná cynická lékařka). Žena si naopak chválila porodní asistentku Jitku. Žena před porodem snadno našla pediatra, který neměl problém registrovat miminko mladší 72 hodin. V porodnici při odchodu stačilo uvést jméno pediatra a kontakt na něj.

Listopad 2016. V listopadu se zde narodilo v 41. tt zdravé miminko ženě, které měla v osobní anamnéze vrozenou vadu srážlivosti krve s nutností medikace. Byl to pro ní její první porod. Ambulantní porod si zvolili, protože toužili být spolu pohromadě v jedné posteli, v klidu doma. Svůj záměr sdělila žena ihned po porodu, ale kvůli své anamnéze zůstala do druhého dne. Reverz jim donesli ihned a tak odcházeli 26 hodin od porodu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, měla ji ženina soukromá porodní asistentka, která odebrala krev na tento test. Rodiče byli velmi spokojeni z předčasným odchodem a udělali by to příště znovu tak. V porodnici se ptali na kontakt na domluveného pediatra. Rodiče si ho vybrali před porodem, a ten neměl problém s tím, že přijme čerstvé miminko do své péče. V domácím prostředí nedělku a miminko navštívila soukromá porodní asistentka, laktační poradkyně a také pediatr. Rodiče se na porod připravovali hypnoporodem - Jemné zrození.