Ivančice

Porodnice Ivančice se ústy Dr. Pulkerta staví k ambulantním porodům přezíravě a klade nenárokovatelné podmínky. Jeho postoj k přirozeným porodům a přáním klientů je diskutabilní až neprofesionální.