Obilní trh

Červenec 2018. Druhorodička zde přivedla na svět v 41. tt své zdravé dítě. Ani ji nic netrápilo během těhotenství. Už před porodem přemýšleli s mužem o ambulantním porodu, protože žena si přála po porodu klid domova a chtěli být pohromadě celé rodina. Své přání sdělila žena své porodní asistentce, která má zároveň v Obilním trhem smlouvu. Na reverz odcházeli 15 hodin od porodu. Kartičku na NLS dostali v porodnici, odběr krve udělala porodní asistentka. Průběh předčasného odchodu byl vcelku dobrý, ale nebylo to ideální. V porodnici se ptali po potvrzení od PLDD a žena ho měla. Doma se o matku a dítě starala rodina, pomáhala jim zkušená kamarádka a své služby matce i dítěti poskytla i porodní asistentka.

Červen 2018. V červnu zde porodila své druhé dítě v 41. tt. Oba byli zdraví. Žena měla v anamnéze pozitivní výsledek GBS. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. K ambulantnímu porodu ji motivoval nesoulad s nemocničním prostředím. Na reverz odcházela s dítětem 4 hodiny po porodu domů. S reverzem se nikdo necoural, přinesli ho ihned, jak žena oznámila odchod. Kartičku na NLS dostali v porodnici a odběr provedla komunitní porodní asistentka. Žena si pochvaluje ambulantní porod, jak se k ní zdravotníci chovali a s tou zkušeností "být doma brzo po porodu" byla velmi šťastná. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina a zkušená kamarádka. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka.

Květen 2018. V květnu zde porodila své třetí dítě v 39. tt. Oba byli zdraví. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. K ambulantnímu porodu ji motivovalo scelení rodiny záhy po porodu a toužila po domácím prostředí. Na reverz odcházela s dítětem 26 hodin po porodu domů. S reverzem se nikdo necoural, přinesli ho ihned, jak žena oznámila odchod. Kartičku na NLS dostali v porodnici a odběr provedla komunitní porodní asistentka. Žena si pochvaluje vyřízení předčasného odchodu ze strany poskytovatele zdravotnických služeb a s tou zkušeností "být doma brzo po porodu" byla velmi šťastná. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka a pediatr.

Květen 2018. Své druhé dítě porodila žena v 39. tt. Oba byli zcela zdraví. Žena volila ambulantní porod, protože si přála být doma s celou svou rodinou. Odešla i s miminkem 45 hodin od porodu. Zdravotníci o jejím přání odejít dříve nevěděli (věděla to pouze PA, která ale ten den neměla ani službu a nikdo jiný to nevěděl), do půl hodiny přinesli reverz k podepsání (vyžadovali podpis obou rodičů - stačí však jen jeden). Kartičku na novorozenecký screening obdržela v porodnici a vše potřebné zajistil pediatr. Rodička byla s průběhem ambulantního porodu spokojená a byla vcelku spokojená s průběhem ambulantního porodu. Dosavadní pediatr dvou dětí přijal děťátko bez okolků; v porodnici chtěli na něj kontakt. V domácím prostředí je doma navštívil pediatr. Žena se na tento porod připravovala na kurzu Anny Kohutové.

Únor 2018. Druhorodička zde porodila v 41. tt. Ona i dítě byli zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla z následujících důvodů: Touha sdílet první okamžiky s manželem a starším dítětem, nepříjemný přístup v porodnici a také kvůli zákazu návštěv. Zdravotníci se o záměru předčasně odejít dověděli po porodu, do 3 hodin vyřídili dokumentaci, a tak 11 hodin od porodu žena i dítě odcházeli domů. Kartu na NLS dostala v porodnici a odběr krve na test provedla komunitní porodní asistentka, která nedělku i novorozeně navštívila v jejich domácím prostředí a poskytla své služby. Pediatr, ke kterému žena již přihlásila své první dítě, o záměru ambulantního porodu nevěděl, ale novorozené dítko registroval bez okolků. V porodnici se pouze ptali na jméno PLDD.

Únor 2018. Zdravá druhorodička porodila zdravé děťátko v 40. tt. O ambulantním porodu uvažovala, nechala tu možnost otevřenou podle momentálního pocitu. Zdravotníci jí ambulantní porod. Žena s dítětem nakonec odešla 60 hodin od porodu na reverz - byl vyhotoven za hodinu. NLS děťátku provedli v porodnici. Žena byla s průběhem ambulantního porodu spokojena a byla velice ráda, že odešli předčasně na svou žádost. Dosavadní pediatr neměl potíž přijmout dítko mladší 72 hodin a v porodnici se ptali pouze na jméno a kontakt. Doma je navštívily dětská sestra a dula.

Srpen 2017. Zdravá prvorodička zde porodila zdravé dítě v 42. tt. Protože toužila sdílet a oslavovat narození dítěte se svou rodinou, požádala o předčasný odchod - ambulantní porod - toto přání sdělila před porodem. Odcházela s dítětem 4 hodiny od porodu na reverz, který jí byl velmi rychle vyhotoven k podpisu. Kartu na NLS dostala v porodnici a odběr krve na test provedl registrující pediatr, kterého snadno našla. Vydal jí potvrzení pro porodnici, že se ujme čerstvoučkého miminka a poskytne mu péči. Žena byla velmi spokojená s průběhem odchodu a je velmi šťastná, že se rozhodla odejít dříve. V domácím prostředí navštívila nedělku i novorozence soukromá porodní asistentka a poskytla jim své služby.

Září 2016. Prvorodička zde porodila své dítě v 41. tt. Oba byli zdraví. Žena měla v anamnéze pozitivní výsledek GBS. Své přání porodit ambulantně sdělila zdravotníkům porodnice již před porodem. "Bála jsem se zacházení na šestinedělí, neměla jsem důvod zůstávat, chtěli jsme být hned rodina. Společně a doma." Na reverz odcházela s dítětem 12 hodin po porodu domů; reverz jim byl donesen s nepříjemnou prodlevou. Kartičku na NLS v porodnici nedostali a odběr provedl PLDD. Žena si pochvalovala ambulantní porod, jak se k ní zdravotníci chovali - ale našly by se tam osoby z personálu, se kterými nebylo snadné se domluvit. Nicméně byla žena šťastná, že mohli odejít hned domů. Před porodem chvíli hledala PLDD, který by přijal v souladu se zákonem miminko mladší 72 hodin, ale nakonec ho našla. V porodnici se ptali na jméno a kontaktní údaje PLDD. O matku a dítě se doma postarala vlastní rodina. Také je navštívila, a své služby poskytla, komunitní porodní asistentka, ale také porodní asistentka z porodnice. Před porodem se žena připravovala na kurzu v brněnském Mami centru - s Laďkou Ryšavou.

Listopad 2015. Dětský lékař od rodičky požadoval potvrzení od pediatra, který dítě bude registrovat, rodička ho měla. Porodní asistentka v podstatě nic nevymlouvala, tamní dětský lékař byl opravdu fér, ničím nevyhrožoval. Nicméně rodička tušila, že tehdy bylo na oddělení šestinedělí plno, tak se personálu možná ulevilo, že se mu sníží počet rodiček na oddělení šestinedělí.