Počty ambulantních porodů

Novorozenci propuštění z porodnice do 72 hodin po porodu v letech 2007 - 2015

Zdroj: ÚZIS