Které české porodnice umožňují ambulantní porod?

13. března 2018

Od listopadu loňského roku do konce února probíhala na webu ambulantniporod.cz zjišťovací kampaň. Zjišťovali jsme pro vás, jak se porodnice staví k ambulantnímu porodu, jestli ho upravují vnitřními předpisy, zda a jaké si kladou podmínky. Zajímalo nás, jestli rodiče využívají ambulantní porodu, v jaké míře, a jaké jsou možnosti opětovné hospitalizace nedělky a novorozence v porodnici.

Porodnice jsme kontaktovali e-mailem. Dostávaly se nám odpovědi buď z gynekologicko-porodnických nebo novorozeneckých oddělení, vzácně z obou.

Znění e-mailu:

Dobrý den,

ráda bych znala praxi Vaší porodnice s ambulantním porodem, tedy odchodem matky a dítěte z porodnice před uplynutím ČPS doporučených 72 hodin (Věstník MZ 08-2013).

Jaká je ve Vaší nemocnici standardní doba hospitalizace u rodičky a dítěte bez komplikací?

Existují ve Vaší porodnici vnitřní pravidla pro ambulantní porod? Pokud ano, má těhotná možnost se s nimi seznámit ještě před porodem?

Vydáváte rodičům kartičku na novorozenecký screening nebo nabízíte po návratu provést test ambulantně ve Vaší porodnici v souladu s prováděním novorozeneckého laboratorního screeningu uvedeném ve Věstníku MZ 06-2016?

Požadujete od rodičů potvrzení od budoucího registrujícího pediatra nebo Vám stačí uvést jeho jméno a kontakt na ambulanci? Pokud rodiče toto potvrzení nemají, co se děje pak?

Kolik žen ve Vaší porodnici projevilo zájem o ambulantní porod za poslední rok a kolik z nich se jich vrací zpět do Vaší porodnice?

Pokud by u šestinedělky nebo novorozence po ambulantním porodu nastaly v domácím prostředí komplikace vyžadující hospitalizaci, jaký je další postup? Na jaké oddělení jsou přijati a mohou být stále spolu, jakmile to jejich zdr. stav dovolí?

Při spuštění webu v říjnu 2017 jsme měli informace o proběhlých ambulantních porodech u přibližně 40 porodnic. Po skončení kampaně na webu nabízíme informace o ambulantním porodu u 69 porodnic. Zkrátka, u 22 českých porodnicích nemáme informaci o proběhlém AP, neposkytují informace o AP na svém webu a ani jsme od těchto porodnic neobdrželi odpověď na e-mail shora uvedený.

Znění odpovědí na e-mail si můžete vyhledat zde na našich stránkách u jména porodnice (tedy, pokud jsme takovou odpověď vůbec obdrželi) - je to to menu vlevo, dolů, dolů, no a ještě dolů.

Děkujeme všem porodnicím, které na naše e-maily reagovaly odpověďmi. Některé odpovědi byly opravdu vyčerpávající!

Bohužel, 40 porodnic z celkem 91 nereagovalo, slíbilo odpověď a pak nereagovalo, nebo odpovědět odmítlo.

V mezidobí kampaně vznikla mapa porodních asistentek, které mohou nedělku i novorozence po odchodu z porodnice navštívit a poskytnou své služby.

Naším cílem je ambulantní porod jako standard v každém zdravotnickém zařízení, kde matky rodí své děti. Po porodu je o ně pečováno jako o nerozdělitelnou dvojici, kdy dobré pro matku je zároveň dobré i pro dítě a naopak.

Zdravé matky a jejich děti jsou propouštěni po porodu záhy domů. Pouze pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje ambulantní ošetřování, mají být dále hospitalizováni.

O nedělky a jejich děti v domácím prostředí návazně pečují soukromé komunitní porodní asistentky nebo dětské sestry.