FAQ

Otázka: Porodnice po mně chce potvrzení od pediatra. Jinak mi nevydají miminko a nepustí nás domů! Co mám dělat?

Odpověď: Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. Patří k vám. Nejvíc k matce.

Otázka: Pediatr novorozence rád přijme, ale ne mladšího než 72 hodin. Musíme zůstat tu dobu bez péče? Co máme dělat?

Odpověď: Zákon nepřipouští v dostupnosti lékařské péče diskriminaci na základě věku. Požadavek pediatra na stáří dítěte není pro vás jako klienta závazný, jde o starší metodické opatření MZ ČR, zneplatněné v Článku 5 novějšího metodického návodu MZ ČR, který naopak v Článku 2, odstavce c) 1. a 2., přímo předjímá, že pediatr nehospitalizovanému novorozenci potřebná vyšetření zajistí.

Pokud v této věci není s pediatrem řeč, je třeba kontaktovat pojišťovnu, jednak s tím, že se k vám takto chová a hodlá ponechat vaše dítě bez péče, jednak proto, aby vám našli jiného pediatra, který minimálně základní vyšetření v prvních pár dnech poskytne, registrovat dítě nutně nemusí.

Péči o dítě však může poskytovat i jiný zdravotník a obdobná profese; k péči o fyziologického novorozence je kvalifikovaná mimo neonataloga a pediatra i porodní asistentka.

V případě vstřícné porodnice se také můžete nechat ambulantně vyšetřit u nich, stejně jako dát udělat vámi zvolené testy.

Nejméně doporučeníhodná varianta je nedělat nic a čekat. Ale ani ta není nelegální.

Otázka: Když dojde doma po ambulantním porodu ke komplikacím, a já se vrátím zpět do porodnice, může zdravotní pojišťovna uplatňovat nároky za nedodržení léčebné péče? Tedy lidsky řečeno, zaplatím léčení, protože jsem odešla na reverz, a teď chci opět pomoci?

Odpověď: Podle § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebudete platit za ošetření, i když jste předtím odešla na reverz.