Co je ambulantní porod?

Ambulantním porodem se myslí porod, po němž odchází rodička i s dítětem do svého domácího prostředí před uplynutím 72 h od porodu. Někdy je vyzvána, aby kvůli odchodu podepsala za sebe i dítě reverz.

V roce 2015 proběhlo v českých porodnicích 1102 ambulantních porodů. V roce 2014 jich bylo 980 a o rok dřív 743. Čtěte dále.. (zdroj: ÚZIS)

Pro odbornou veřejnost:

 • již od roku 2013 je vám dán na vědomí věstník MZ 08-13, který pojednává o ambulantním porodu a jeho náležitostech
 • vaší povinností je ho znát a řádně aplikovat
 • vydalo ho Ministerstvo zdravotnictví
 • laická veřejnost vnímá AP jako alternativu k domácímu porodu - pokud má jít o alternativu bezpečnou, vyžaduje spolupráci
 • v roce 1993 schválila Centrální etická komise MZ ČR Chartu práv hospitalizovaných dětí, kde se již v bodě č. 1 dočteme, že dítě má být hospitalizováno pouze v případě, kdy mu nelze péči poskytovat doma či při ambulantním docházení
 • také tato Charta je pro vás závazná
 • Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice.
 • odmítnout převzít novorozence do péče pouze na základě jeho věku nebo způsobu porodu není možné (Jak to? článek II.2)
 • pokud se tak přesto stane, stále více rodičů volí právní kroky k nápravě situace

Pro laickou veřejnost:

 • ano, ambulantní porod vám musí umožnit každé zdravotnické zařízení, kde přivedete dítě na svět
 • věstník ministerstva zdravotnictví, který pojednává o AP, můžete ukázat při vyjedávání, možná na něj zdravotníci zapomněli
 • z mnoha důvodů je lepší mít již předem sjednaného pediatra - potvrzení od něj ale nemůže nemocnice při propuštění vyžadovat, tím méně jím propuštění podmiňovat (viz. primář porodnice ve Stodu MUDR. Mach: "Jakákoliv potvrzení odporují normální logice a byly by vyjádřením nedůvěry k rodičům.")
 • v porodnici budete podepisovat negativní reverz - tedy že jste byli poučeni o rizicích svého rozhodnutí, a přesto na něm trváte - jeden na šestinedělí za sebe jako rodičku, jeden na novorozeneckém oddělení za dítě. Reverz je vhodné podepsat, nemůžete po personálu chtít, aby právně zodpovídal za vaše rozhodnutí.
 • nicméně pokud se vydáním reverzu zbytečně protahuje doba odchodu (někde např. v noci vůbec nepropouštějí), můžete odejít bez něj. Reverz chrání personál a je v jejich zájmu ho mít v dokumentaci založen. Vy ale nemáte žádnou povinnost ho podepsat nebo na něj hodiny čekat.
 • pokud vámi zvolený pediatr odmítá dítě z důvodu ambulantního porodu převzít do péče, kontaktujte svou zdr. pojišťovnu. Jednak tento postup pediatra není možný a odůvodněný, jednak vám pojišťovna pomůže najít pediatra, který dítě přijme.
 • připravte se na ambulantní porod, další otázky a odpovědi najdete v sekci FAQ

Náš cíl

Ambulantní porod je standard v každém zdravotnickém zařízení, kde matky rodí své děti. Po porodu o ně pečují jako o nerozdělitelnou dvojici, kdy dobré pro matku je zároveň dobré i pro dítě a naopak.

Zdravé matky a jejich děti jsou propouštěni po porodu záhy do svého domácího prostředí. Pouze pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje ambulantní ošetřování, mají být dále hospitalizováni.

O rodičky a jejich děti v domácím prostředí návazně pečují soukromé soukromé porodní asistentky nebo dětské sestry.