Co je ambulantní porod?

Ambulantniporod.cz získal od rodičů informace již o 259 ambulantních porodech za rok 2018. Jak probíhá sběr dat?

V současné době je pro české rodičky jednou z možných voleb „ambulantní porod“ (předčasný odchod matky a dítěte domů z porodnice před uplynutím 72 hodin, upraveno Věstníkem 08/2013). Náplní ambulantního porodu ve své podstatě není průběh porodu jako takový. Rodičky musí pečlivě volit porodnici tak, aby vůbec byly fyzicky schopné brzy po porodu odejít - tato porodní turistika (a vlastně i ambulantní porody jako takové) je přímým důsledkem chybějících závazných standardů v péči o nízkorizikovou rodičku a plod/novorozence.

Jedním ze základů právního státu je, že občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje.

70 % žen a dětí odejde při ambulantním porodu do 24 hodin od porodu. Pro předčasný odchod však potřebujeme navazující péče terénních porodních asistentek (a ta tu chybí pro všechny rodičky), a aby všichni PLDD akceptovali prohlédnout dítě mladší 72 hodin (jak na to?).

V roce 2015 proběhlo v českých porodnicích 1.102 odchodů matek a jejich dětí z porodnic. Všechny odešly dříve než 72 hodin od porodu. V roce 2014 jich bylo 980 a o rok dřív 743. Výsledky za rok 2016 obdržíme v průběhu roku 2018. (zdroj: ÚZIS).

Pro odbornou veřejnost:

 • porod je především rodinná událost
 • již od roku 2013 je vám dán na vědomí věstník MZ 08-13, který pojednává o ambulantním porodu a jeho náležitostech
 • vaší povinností je ho znát a řádně aplikovat; pro fakultní nemocnice je závazný, pro ostatní je doporučením
 • vydalo ho Ministerstvo zdravotnictví
 • laická veřejnost vnímá AP jako alternativu k domácímu porodu - pokud má jít o alternativu bezpečnou, vyžaduje spolupráci
 • vaší přímou nepodporou ambulantního porodu zbývá rodičkám už jen domácí porod!
 • v roce 1993 schválila Centrální etická komise MZ ČR Chartu práv hospitalizovaných dětí, kde se již v bodě č. 1 dočteme, že dítě má být hospitalizováno pouze v případě, kdy mu nelze péči poskytovat doma či při ambulantním docházení
 • také tato Charta je pro vás závazná
 • před odpovědností za rozhodnutí klientů vás dostatečně chrání negativní reverz. Není ale třeba s jeho vyhotovením čekat na nikoho speciálního, může se totiž stát, že rodička zcela v souladu se zákonem další zdržování odmítne a vaše zařízení opustí, protože nesouhlasí s hospitalizací svou, ani s hospitalizací dítěte. V takovém případě můžete negativní reverz nahradit svědeckou výpovědí - viz poslední odstavec tohoto vzorového dokumentu. Pokud je dost dobrý pro kardiologii, jistě bude dost dobrý i pro jiná oddělení.
 • negativní reverz stačí podepsaný pouze od jednoho rodiče - viz FAQ.
 • podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice.
 • odmítnout převzít novorozence do péče pouze na základě jeho věku nebo způsobu porodu není možné (Jak to? článek II.2)
 • pokud se tak přesto stane, stále více rodičů volí právní kroky k nápravě situace

Pro laickou veřejnost:

 • porod je především rodinná událost
 • ano, ambulantní porod vám musí umožnit každé zdravotnické zařízení, kde přivedete dítě na svět
 • věstník ministerstva zdravotnictví, který pojednává o AP, můžete ukázat při vyjednávání, možná na něj zdravotníci zapomněli
 • z mnoha důvodů je lepší mít již předem sjednaného pediatra - potvrzení od něj ale nemůže nemocnice při propuštění vyžadovat, tím méně jím propuštění podmiňovat (viz. primář porodnice ve Stodu MUDr. Mach: "Jakákoliv potvrzení odporují normální logice a byla by vyjádřením nedůvěry k rodičům.")
 • v porodnici budete podepisovat negativní reverz - tedy že jste byli poučeni o rizicích svého rozhodnutí, a přesto na něm trváte - jeden na šestinedělí za sebe jako rodičku, jeden na novorozeneckém oddělení za dítě. Reverz je vhodné podepsat, nemůžete po personálu chtít, aby právně zodpovídal za vaše rozhodnutí.
 • nicméně pokud se vydáním reverzu zbytečně protahuje doba odchodu (někde např. v noci vůbec nepropouštějí), můžete odejít bez něj. Reverz chrání personál a je v jejich zájmu ho mít v dokumentaci založen. Vy ale nemáte žádnou povinnost ho podepsat nebo na něj hodiny čekat. Negativní reverz může personál vypracovat i bez vaší součinnosti pomocí svědecké výpovědi, není proto nezbytně nutné vás omezovat na svobodě v očekávání příchodu pověřené osoby.
 • pokud vámi zvolený pediatr odmítá dítě z důvodu ambulantního porodu převzít do péče, kontaktujte svou zdr. pojišťovnu. Jednak tento postup pediatra není možný a odůvodněný, jednak vám pojišťovna pomůže najít pediatra, který dítě přijme.
 • připravte se na ambulantní porod, další otázky a odpovědi najdete v sekci FAQ

Co ambulantní porod není?

 • Ambulantní porod není porod v domácím prostředí.
 • Ambulantní porod není porod doma.
 • Ambulantní porod není povolen nějakým zvláštním zákonem. Není to vůbec potřeba, je v souladu s již existující legislativou.
 • Ambulantní porod není odlišně nasmlouvaný ve vztahu porodnice x pojišťovna, a proto umožněn. Není to pravda.
 • Ambulantní porod není alternativní co do průběhu vlastního porodu. Je legální volbou odmítnutí 72hodinové hospitalizace.
 • Ambulantní porod neprobíhá tak, že matka své dítě nechá v porodnici a odejde bez něj. Nikdy.

Náš cíl

Ambulantní porod je standardem v každém zdravotnickém zařízení, kde matky rodí své děti. Po porodu o ně pečují jako o nerozdělitelnou dvojici, kdy dobré pro matku je zároveň dobré i pro dítě a naopak.

Zdravé matky a jejich děti jsou propouštěni po porodu záhy do svého domácího prostředí. Pouze pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje ambulantní ošetřování, mají být dále hospitalizováni.

O rodičky a jejich děti v domácím prostředí návazně pečují soukromé soukromé porodní asistentky nebo dětské sestry.