Teplice

Odpovídá primář gyn-por oddělení MUDr. Lukáš Pondělíček

Jaká je ve Vaší nemocnici standardní doba hospitalizace u rodičky a dítěte bez komplikací?

Doporučená doba hospitalizace fyziologického novorozence je minimálně 72 hodin.

Existují ve Vaší porodnici vnitřní pravidla pro ambulantní porod? Pokud ano, má těhotná možnost se s nimi seznámit ještě před porodem?

Ne.

Vydáváte rodičům kartičku na novorozenecký screening nebo nabízíte po návratu provést test ambulantně ve Vaší porodnici v souladu s prováděním novorozeneckého laboratorního screeningu uvedeném ve Věstníku MZ 06-2016?

a) Novorozenecký laboratorní screening je prováděn ve věku 48-72 hodin. Pokud matka opustí porodnici dříve, odběr lze provést na ambulanci Dětského a dorostového oddělení.

b) Kartičku na screening domů běžně nevydáváme, ale po dohodě je i toto možné, tak, aby odběr mohl provést praktický lékař pro dítě a dorost. (např. z důvodu větší dojezdové vzdálenosti matky a dítěte na naší ambulanci).

Požadujete od rodičů potvrzení od budoucího registrujícího pediatra nebo Vám stačí uvést jeho jméno a kontakt na ambulanci? Pokud rodiče toto potvrzení nemají, co se děje pak?

a) Rodičů se ptáme na jméno registrujícího PLDD k zajištění návaznosti péče, zaslání propouštěcí zprávy a ev. výsledků vyšetření, které nebyly při propuštění dítěte do domácího prostředí k dispozici.

b) Pokud rodiče kontakt na PLDD neuvedou, tak je upozorníme na skutečnost, že jsou povinni zajistit dítěti adekvátní zdravotní péči a propouštěcí zprávu jim vydáme ve dvou vyhotoveních (pro rodiče a pro PLDD).

Pokud chybí nějaké výsledky vyšetření, tak je v propouštěcí zprávě uveden telefonický kontakt, kde se dají chybějící výsledky vyšetření zjistit.

c) Uvedení PLDD není podmínkou propuštění.

Kolik žen ve Vaší porodnici projevilo zájem o ambulantní porod za poslední rok a kolik z nich se jich vrací zpět do Vaší porodnice?

1

Pokud by u šestinedělky nebo novorozence po ambulantním porodu nastaly v domácím prostředí komplikace vyžadující hospitalizaci, jaký je další postup? Na jaké oddělení jsou přijati a mohou být stále spolu, jakmile to jejich zdr. stav dovolí?

Pokud je takového novorozence třeba hospitalizovat, je vždy hospitalizován na Dětském oddělení – ne již na stanici fyziologických novorozenců. Podporujeme společnou hospitalizaci matky a dítěte, vždy upřednostňujeme péči v tzv. rooming in režimu, tj. dítě a matka na jednom pokoji.

V případě hospitalizace šestinedělky se snažíme zajistit společnou hospitalizaci matky s dítětem s ohledem na kapacitní možnosti oddělení. Matka však musí být schopna se o svého novorozence postarat (zdravotnický personál, který se stará o celé oddělení, nemá kapacitní možnosti starat se o novorozence, který vyžaduje prakticky neustálou péči). V případě přechodné indispozice matky (např. celková anestezii a stav po ní) postup řešíme ve spolupráci s rodinnými příslušníky matky či hospitalizací novorozence na dětském oddělení.