Roudnice nad Labem

Roudnická porodnice vydala na svém webu dva dokumenty (zdroj) a (zdroj). Jejich obsah je sporný až protiprávní. Například není možné vymáhat podpis pod reverz dítěte od obou rodičů. To je protiprávní jednání. Není možné posílat na rodiče sociálku, když odejdou se zdravým dítětem, aniž by předložili "potvrzení od pediatra". Toto je uvedeno ve Věstníku 08-2013. Předčasný odchod z porodnice není podnětem k podání výzvu na OSPOD. Roudnická porodnice na jednu stranu uvádí, že je lepší ambulantním porod než domácí, ale klade rodičům do cesty nelegální překážky, že není divu, že je pro někoho lepší domácí porod než tahání se o rodičovská práva. #sorryjako

Porodnici budeme kontaktovat.

********

Pod pojmem ambulantní porod je chápán takový porod, kdy žena přijde do porodnice, porodí na porodním sále a po krátké době (přibližně 4 - 24 hodin) odchází s miminkem domů. Tento způsob porodu je z lékařského hlediska chápán jako výrazně bezpečnější varianta než domácí porod a je vlastně kompromisním řešením mezi domácím porodem a poporodní hospitalizací trvající minimálně 72 hodin od porodu, tak, jak to doporučuje Česká neonatologická společnost.

Ambulantní porod není v naší zemi pravidlem, proto pro něj není a ani nemůže být vypracován žádný standardní postup. Nicméně existuje obecná shoda gynekologů a pediatrů v tom, že ambulantní porod musí splňovat určitá kriteria, jak o nich bude pojednáno níže. V opačném případě požadavku na ambulantní porod nelze v žádném případě vyhovět.

Zde v Roudnici nad Labem Vám naše gynekologicko – porodnické oddělení ve spolupráci s dětským oddělením v případě Vašeho zájmu umožní ambulantní porod při splnění následujících podmínek:

  1. jde o porod po ukončeném 38. týdnu gestace
  2. porod proběhl zcela fyziologicky, bez přítomnosti rizikových faktorů (např. odtok plodové vody déle než 12 hodin před porodem, instrumentální porod, císařský řez, apod.)
  3. mikrobiologické vyšetření pochvy u matky dítěte cca ve 36. týdnu těhotenství neobsahuje mikroby, zvyšujicí riziko novorozeneckých infekcí (především skupiny GBS)
  4. zcela fyziologický stav novorozence v době propuštění
  5. rodiče při příjmu na porodnici předloží písemný souhlas obvodního pediatra o převzetí jejich dítěte do péče, kdy tento lékař zajistí veškerá potřebná vyšetření (screening metabolických vad - NLS, ultrazvuk ledvin, ortopedické vyšetření, vyšetření sluchu, vyšetření očí k vyloučení vrozeného šedého zákalu)
  6. rodiče – nutný podpis obou rodičů - před odchodem z porodnice podepíší negativní revers za své dítě
  7. pobyt na našem oddělení po porodu bude trvat 24 hodin, tj. minimálně před jednu noc

Pokud Vás náš lékař informuje o nemožnosti časného propuštění Vašeho dítěte, uvede konkrétní důvody s návrhem dalšího opatření, situace by Vám měla být podrobně vysvětlena a měly by Vám být zodpovězeny všechny Vaše dotazy.

V případě, že i přesto budete trvat na propuštění dítěte, pak v ohrožení jeho zdraví má lékař právo zkontaktovat Úřad na ochranu práv dítěte a soudce, který zajistí ponechání dítěte v nemocnici i přes Váš zákaz. Pevně však doufáme , že tyto kroky nebudeme muset podnikat, protože naším společným zájmem je zdraví Vašeho miminka. Věříme, že tato pravidla budou Vámi respektována stejně tak, jakož i my respektujeme Vaše rozhodnutí ohledně ambulantního porodu.

Revers rodičů za své dítě - „ Předčasné propuštění novorozence „ a „ Souhlas pediatra „ s převzetím dítěte do péče jsou ke stažení v sekci “ Formuláře “ na hlavní webové stránce naší nemocnice v podsekci „Gynekologie a porodnictví.