Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου¨ για το σχολικό έτος 2020-21.

Περιγραφή του προγράμματος


Το Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε το 2016 ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με σκοπό την αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και μαθητές των λυκείων και στοχεύει να ενθαρρύνει τους νέους, ιδιαίτερα μαθητές δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους ως ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίσουν το έργο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Μελών του και να αντιληφθούν πως μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα στη διαμόρφωση της του δημοσίου βίου και στην εμπέδωση της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας: Παγώνα Εβίτα, Σεϊντή Τζωρτζίνα