ตารางเทียบรุ่นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นอนันต์สุนทรศึกษา ปี 2489- 2518

และรายชื่อศิษย์เก่าไร่ขิงวิทยา ปี 2519-ปัจจุบัน(2562)