Alphakurs för unga vuxna och studenter

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Alphakursen består av tre delar. Varje träff inleds med att vi äter middag tillsammans. Därefter hålls ett föredrag via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. Vi har högt i tak och vill att alla röster får höras.

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare. Just denna termin är riktad till studenter och unga vuxna.

VAR TRÄFFAS VI OCH VAD KOSTAR DET?

Vi träffas i Hedvigslundskyrkan på Liljevägen 3 i Gävle, ett stenkast från högskolan. Hedvigslundskyrkan är också samordnare för kursen. Hela kursen kostar 200 kronor, och då ingå mat och kursmaterial.

HUR ÄR ALPHAKURSEN UPPLAGD?

Alpha pågår i tio veckor där vi varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Kursen startar 26/3 klockan 17 och vi kommer sedan träffas två timmar varje tisdag i tio veckor. Den 11-12/5 kommer vi dessutom att åka på en kurshelg tillsammans med övernattning. Mer info kommer senare.