Alpha Team-Träning

Fem erfarna Alphaledare ger sina bästa tips på fem områden

Vill ni dra igång en Alphakurs eller utvecklas i det arbete ni redan bedriver? Här får ni utomordentlig hjälp.

Samla ihop din redan existerande eller tilltänkta ledargrupp, bjud dem på mat, kolla på filmerna (alla eller den/de som du tycker känns viktig för er) och samtala sedan tillsammans om vad ni tar med er in i ert arbete. Mat, föredrag/film och samtal...en Alphakväll för Alphaledare, helt enkelt!

Lycka till!

Vad är viktigt att tänka på i planeringen av en Alphakurs och marknadsföringen av den?

Medverkande: Marie-Louise Nilsson (bilden), präst EFS; Mattias Martinsson, pastor Equmeniakyrkan; Daniel Röjås, pastor Pingst/EFK/Equmeniakyrkan; Ingrid Lundström, inspiratör och utvecklingskonsulent EFS; Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare Alpha Sverige.

Vilka tips finns att skicka med angående välkomstmiljön och matgemenskapen för att kvällen ska inledas så bra som möjligt?

Medverkande: Ingrid Lundström (bilden), inspiratör och utvecklingskonsulent EFS; Mattias Martinsson, pastor Equmeniakyrkan; Daniel Röjås, pastor Pingst/EFK/Equmeniakyrkan; Marie-Louise Nilsson, präst EFS; Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare Alpha Sverige.

Mitt en Alphakväll finns föredraget, alternativet de nysläppta filmserierna. Vad ska man tänka på för att det ska bli så bra som möjligt, och vilket av de två alternativen ska man välja?

Medverkande: Carl-Henric Jaktlund (bilden), nationell ledare Alpha Sverige; Marie-Louise Nilsson, präst EFS; Mattias Martinsson, pastor Equmeniakyrkan; Daniel Röjås, pastor Pingst/EFK/Equmeniakyrkan; Ingrid Lundström, inspiratör och utvecklingskonsulent EFS.

Efter matgemenskapen och föreläsningen/filmen så är det dags för samtalsgruppen. Vilka principer är viktiga där och vad bör undvikas?

Medverkande: Mattias Martinsson (bilden), pastor Equmeniakyrkan; Marie-Louise Nilsson, präst EFS; Daniel Röjås, pastor Pingst/EFK/Equmeniakyrkan; Ingrid Lundström, inspiratör och utvecklingskonsulent EFS; Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare Alpha Sverige.

Och när Alpha sen är färdigt, vad gör man då för att få en så bra fortsättning som möjligt?

Medverkande: Daniel Röjås (bilden), pastor Pingst/EFK/Equmeniakyrkan; Marie-Louise Nilsson, präst EFS; Mattias Martinsson, pastor Equmeniakyrkan; Ingrid Lundström, inspiratör och utvecklingskonsulent EFS; Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare Alpha Sverige.