Opleiding tot ACT-slaapcoach

Word ACT-slaapcoach!

Herken je dat? Je begeleidt iemand als therapeut/coach en je komt niet verder omdat de cliënt slecht slaapt. Het lukt hem of haar niet om gedrag te veranderen, door gebrek aan energie. Je weet er wel iets van, maar onvoldoende om de negatieve spiraal van slapeloosheid goed te doorbreken. De klacht slapeloosheid maakt menig therapeut machteloos.

Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 20% van de mensen aan slapeloosheid lijdt. Bij mensen die hulp zoeken vanwege psychosociale klachten is dit percentage nog hoger. De gevolgen van slecht slapen zijn behoorlijk ingrijpend: vermoeidheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid, somberheid, uitval op het werk en op sociaal vlak. Uiteindelijk kunnen deze klachten leiden tot depressie, burn out en verslaving. Zou het niet prachtig zijn als jij als therapeut de cliënt kunt helpen om de weg naar herstel te vinden?

Helaas zijn er nog weinig therapeuten die uit de voeten kunnen met slaapproblematiek.

De gangbare manier van behandelen is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (CGT). Uit onderzoek is gebleken dat slechts 40% van de mensen die met deze therapie behandeld zijn ook nog goed slaapt op de lange termijn.

ACT heeft een aangetoonde meerwaarde bij de behandeling van slapeloosheid. Slapen is overgave en loslaten. Het staken van de strijd tegen de slapeloosheid leidt tot meer kalmte in brein en lichaam, waardoor de slaap dichterbij komt. Ook is een behandeling met ACT gericht op een waardevol leven in plaats van op de klacht slapeloosheid zelf.

Door je cliënt te leren zich weer te gedragen als een ‘natuurlijke’ slaper en hem/haar beter te laten omgaan met de stress van alledag en van de slapeloosheid, wordt niet alleen het slapen beter maar ook de totale kwaliteit van leven.

Deze training is ontwikkeld door Aline Kruit en Irma Leijten, slaapcoaches van Sleepwise. De formele organisatie van de scholing ligt in handen van Wittemeer Academy.

Doelgroep: Therapeuten met een voltooide basisopleiding ACT.

Aan het eind van deze training:

  • weet je hoe een gezond slaappatroon er uitziet.
  • ken je het belang van het bioritme op slaap
  • kun je de insomniestoornis onderscheiden van andere slaap-waakstoornissen.
  • ken je de overeenkomsten en verschillen tussen een behandeling met CGT en ACT.
  • kun je een goede anamnese afnemen.
  • ken je je grenzen ten aanzien van de behandeling van slaap-waakstoornissen en slaapmedicatie.
  • kun je je cliënt de mindswitch (van vechten naar acceptatie) uitleggen en laten ervaren.
  • ben je in staat om de 6 pijlers van ACT toe te passen bij slapeloosheid, zowel experiëntieel als theoretisch.

Onderwijsvorm: Twee dagen in een groep van maximaal 12 deelnemers. Naast aandacht voor de theorie veel ruimte om te oefenen met casuïstiek. De handleiding die je tijdens de cursus ontvangt is tevens bruikbaar als protocol.

Data: 15 april en 13 mei 2019 van 10.00 tot 17.00. (Dit is de training die oorspronkelijk via Seetrue zou worden georganiseerd)

Locatie: De training vindt plaats op locatie De Post, een unieke plek in het historische centrum van Valkenburg. Lindenlaan 17-19, 6301 HA Valkenburg

Docent: Aline Kruit, arts, ACT-opleider.

Kosten: 385 euro, inclusief boek “Slapen is niets doen”, handleiding en lunch.

Aanmelden: Wittemeer Academy