Alexander LMK Helicopter

จำหน่ายแปลง... เฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ...โดยใช้เครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้า หรือใช้เครื่องยนต์รถบังคับเบนซิน