LAN ILDOAK

eus | cast

ALDAIALDE IKASTETXEKO ILDO METODOLOGOGIKOAK: • HAUR HEZKUNTZAKO 1.ZIKLOA (2 URTE):


  • 2 urteko geletan haurren artean garapen ebolutiboa oso ezberdina denez aniztasun handia ematen da. Aniztasun horri erantzuteko gelak ikasgune desberdinetan antolatuta daude, bertan haurrei aukera desberdinak ematen zaizkie material anitzak eskainiz.
  • Gelak ikasgune hauetan antolatuta daude: lasaigunea, mugimendu espazioa, adierazpen plastikoa, pentsamendu logiko matematikoa, esperimentazio mahaia, manipulazioa eta sinbolikoa.


 • HAUR HEZKUNTZAKO 2.ZIKLOA:


  • Haur Hezkuntzako ildo metodologiko nagusiena Mugimendu autonomoa da:


   • Libreki zirkulatzea.
   • Espazioa, denbora, materiala, ekintza eta kideak hautatzeko askatasuna sortzea.
   • Arazoei eta gatazkei aurre egiteko aukera ematea.
   • Mota askotariko harreman egoerak izateko bidea zabaltzea.
   • Helduarengandiko autonomoagoa izatea.
   • Iniziatiba hartzeko aukera bultzatzea.
   • Ingurunea esploratzeko, ingurunean esperimentatzeko eta elkarri eragiteko bidea eskaintzea.