Устойчиви дизайн решения

От проект

до изпълнение

Органична архитектура с интегриране на ВЕИ.

Прогресивни методи за проектиране на конструктивни системи с оптимално използлане на стоманобетон и енертоемки материали и процеси. Използване на дървени конструкции и приложение на естествени материали – каменни зидове, глина, кирпич, фибри от растителен произход.

Енергоефективни сгради – проектиране по стандартите за пасивни или с енергийно потребление близко до нулево и оптимизиране на съществуващи.

Зидане на пещи за печене на хляб и високоефективни отоплителни печки, също и тип Рокет.

Изпълнение на екологични и хигиенични мазилки на основата на глинести смеси и вар.

Провеждане на обучителни семинари и работилници.

Консултации при избор на имот, придобиване и планиране на поземлени имоти.

Планиране на органични ферми и регенеративен ландшафтен дизайн.

Планиране и организация на реставрация и ремонт на сгради и съоръжения.