Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi

Realizowany przez Miasto Łódź/Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, na podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0055/16-00.

Czas realizacji: 02.2017 r. – 01. 2019 r.

Cel ogólny:

Dostosowanie, na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący, 4 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 214 absolwentów (49K/165M) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r. w wyniku:

 • doposażenia 4 pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne;
 • podniesienia kwalifikacji i kompetencji u 4 nauczycieli (1K/3M) kształcenia zawodowego;
 • zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i zajęć specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe.

Zajęcia dla zawodu technik informatyk:

 1. Projektowanie i montaż nowoczesnych komputerów klasy PC.
 2. Budowa i konfiguracja sieci informatycznej. Instalacja i konfiguracja serwera intranetowego i FTP.
 3. Budowa interfejsu bazodanowego. Budowa stron i aplikacji internetowych opartych o technologię CMS. Tworzenie responsywnych stron www.

Zajęcia dla zawodu technik geolog:

 1. Obsługa sondy dynamicznej.

Zajęcia dla zawodu technik geodeta:

 1. Nowoczesne technologie pomiarowe w geodezji.

Zajęcia dla zawodu technik leśnik:

 1. Zasady hodowli i ochrony lasu służące utrzymaniu właściwego stanu zasobów leśnych.

Kursy dla zawodu technik informatyk:

 1. Instalator Emiter Net.
 2. SEP
 3. MS 10969 Usługi Active Directory serwera Windows

Kurs dla zawodu technik geolog:

 1. GEOSTAR.

Kursy dla zawodu technik geodeta:

 1. Leica.
 2. AutoCAD Civil 3D.

Kursy dla zawodu technik leśnik:

 1. Prawo jazdy – traktor
 2. Obsługa piły spalinowej

Kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej: 1 631 871,27 zł

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków

ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź

Czynne: pn. – pt. w godz. 11:00 - 15:00

Tel: (42) 659 82 22, 514 339 510 p. Agnieszka Kubicka

e-mail: projekt_zsgt@zsbg.org