Stowarzyszenie AGO

Celem Stowarzyszenia "AGO" jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczności szkolnej Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, w tym zwłaszcza w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych, budowa nowoczesnej bazy dydaktycznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dla krzewienia szeroko pojętej kultury, przedsiębiorczości, upowszechniania racjonalnego trybu życia i propagowania postaw permanentnego doskonalenia.

Zadaniem Stowarzyszenia (funkcjonującego od 11.06.207) jest sprzyjać indywidualnemu rozwojowi każdego członka społeczności szkolnej, wspomagać aktywność i inicjatywę w celu urzeczywistnienia wartości osobowych we wszystkich zakresach aktywności intelektualnej, emocjonalnej, estetycznej, moralnej oraz obywatelskiej.

Nazwa nawiązuje do greckiego określenia ,,ago” – tzn. ,,prowadzę” i odnosi się do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, edukacyjnej i opiekuńczej.