Andreu Absil Solà

Alcalde i Regidor de Serveis Interns, Comunicació, Sostenibilitat i Medi Ambient, Transparència i de Participació Ciutadana.

Mercè Marín Planas

1a. Tinent d'Alcalde i Regidora- Delegada de Desenvolupament Econòmic, Empresa i Emprenedoria, Cultura i de Consum i Comerç.

Raül Abad Navarrete

2n. Tinent d'Alcalde i Regidor-Delegat de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport i de Foment de l'Ocupació.

Carlos Benito Molinero

Regidor-Delegat de Recursos Econòmics i de Serveis Tecnològics i d'Innovació.

Francesc Xavier García Arrocha

Regidor-Delegat de Via Pública i de Parcs i Jardins

Marian Sotos Gómez

Regidora-Delegada de Recursos Humans, Benestar Social i Promoció de la Salut, Família i Gen Gran i de Polítiques d'Igualtat

Tània González Margalef

Regidora-Delegada d'Esports, Joventut i d'Educació.

Mònica Puig Ribas

Regidora-Delegada d'Ordenació i Gestió del Territori i de Patrimoni i Habitatge