Aditya B. Ed. College

Infrastructure

LIBRARY

 • Total Number of Books - 2578
 • Total Titles Books - 850
 • Total Number of Encyclopedia - 10
 • Text Books - 1566
 • Reference Books - 1234


B. Periodicals & Journals (Total Number of Periodicals & Journals - 08)

 1. Shikshan Sankraman
 2. Kishor
 3. Shikshan Sanvedan
 4. Shikshanatil Marmadrusthi
 5. Bhartiya Aadhunik Shiksha
 6. The Primary Teacher
 7. School Science
 8. Anweshika