ระบบตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก 

จำนวนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภททั่วไป

ระเบียบการรับสมัคร ใบสมัครและค่าบำรุงการศึกษา คลิกที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำแผนการเรียนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

แผนที่แสดงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ปทุมธานี