ADAMZ SANDWICH

ความเป็นมา

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมและวิถีชีวิตตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ วัฒนธรรมอาหารถูกครอบงำด้วยอาหารจานด่วน(Fast Food) อาหารเช้ากับเที่ยงรวมเป็นมื้อเดียวกันจนทำให้ได้รับคุณค่าทางอาหารลดลง อีกทั้งยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อวัน ทำให้มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้แซนด์วิชเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุที่ทำให้ทางกลุ่มเลือกที่จะทำธุรกิจแซนด์วิช เพราะแซนด์วิชเป็นอาหารที่ทานง่าย และสามารถทำให้ผู้บริโภคอิ่มท้องด้วยเวลาอันรวดเร็ว